Nieuws

Controle vaarsnelheid binnenvaart

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Maandag 4 juli heeft het Havenbedrijf op de Nieuwe Maas tussen kmr 998 en kmr 1002 gecontroleerd op naleving van de maximum snelheid. Van de zes gecontroleerde binnenvaartschepen corrigeerden er vier op tijd hun snelheid, de andere twee schepen kregen een proces verbaal. De komende maanden gaat het Havenbedrijf nog meer controles uitvoeren.

Maximale snelheid

Vanaf 1 oktober 2014 geldt op een deel van de Nieuwe Maas en een deel van het Hartelkanaal een dynamische maximale snelheid voor de binnenvaart van 13 kilometer per uur. Het gaat om het traject ter hoogte van het Noordereiland over een lengte van 4 kilometer tussen km-raai 998 en 1002 en om het traject op het Hartelkanaal tussen kruising met de Oude Maas en de Harmsenbrug over een lengte van 10 kilometer.

De maatregel geldt alleen voor binnenvaart bestemd voor goederentransport en heeft te maken met de aanleg van Maasvlakte 2. Toen hebben de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf en het Rijk afspraken gemaakt die ervoor moeten zorgen dat ondanks de toenemende goederenstromen de luchtkwaliteit in het Rijnmondgebied niet verslechtert. De snelheidsbeperking is tot stand gekomen in overleg met de binnenvaartbranche.

Dynamische snelheid

Op beide trajecten geldt een maximale vaarsnelheid van 13 km/u ten opzicht van het water. De actuele gemiddelde stroomsnelheid wordt telkens omgerekend naar de toegestane vaarsnelheid ten opzicht van de grond en oostelijke en westelijke richting. Die snelheid is te vinden op www.portofrotterdam.com/vaarsnelheid.
De maatregel vervalt op 1 januari 2025. De emissies in de haven worden de komende jaren gemonitord om te beoordelen of deze datum kan worden vervroegd.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page