CORONAVIRUS

Coronavirustesten

Door de zorgen over het coronavirus blijkt in de praktijk dat bedrijven, ook in de Rotterdamse haven, zelf testcapaciteit zoeken om hun medewerkers te testen. Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam adviseren dringend om het landelijk beleid hierin te volgen van het RIVM en enkel testen te laten uitvoeren als dat nodig is volgens de (huis)arts.

Het RIVM is op de hoogte van het feit dat er coronavirus-zelftesten worden aangeboden. De aangeboden sneltesten laten, via een andere methode, zien of iemand recent (een week of meer geleden) in aanraking is geweest met het virus. Deze sneltesten kunnen echter niet bepalen of iemand op het moment van testen het virus bij zich draagt en of diegene op dat moment besmettelijk is. Alleen geaccrediteerde laboratoria gebruiken testen die kunnen vaststellen of het coronavirus aanwezig is bij een patiënt.

Update coronavirus

Ondanks de ingrijpende maatschappelijke gevolgen van de coronavirusuitbraak (COVID-19) blijft de haven van Rotterdam operationeel. Goederenoverslag en -productie gaan onverminderd door. De Divisie Havenmeester zorgt 24/7 voor veiligheid en orde op het water. Havenbedrijf Rotterdam volgt nauwlettend de adviezen van nationale autoriteiten op het gebied van gezondheid en veiligheid, en heeft maatregelen getroffen om de continuïteit van de bedrijfsvoering te waarborgen.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page