Coronavirustesten

14 april 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Door de zorgen over het coronavirus blijkt in de praktijk dat bedrijven, ook in de Rotterdamse haven, zelf testcapaciteit zoeken om hun medewerkers te testen. Deltalinqs en het Havenbedrijf Rotterdam adviseren dringend om het landelijk beleid hierin te volgen van het RIVM en enkel testen te laten uitvoeren als dat nodig is volgens de (huis)arts.

Schepen op Maas centrum Rotterdam

Het RIVM is op de hoogte van het feit dat er coronavirus-zelftesten worden aangeboden. De aangeboden sneltesten laten, via een andere methode, zien of iemand recent (een week of meer geleden) in aanraking is geweest met het virus. Deze sneltesten kunnen echter niet bepalen of iemand op het moment van testen het virus bij zich draagt en of diegene op dat moment besmettelijk is. Alleen geaccrediteerde laboratoria gebruiken testen die kunnen vaststellen of het coronavirus aanwezig is bij een patiënt.