Bereikbaarheid

Corridorsamenwerking versterkt containerbinnenvaart

16 juni 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

In verschillende corridors werken barge operators, deepsea- en inland terminals samen rond de bundeling van containers. Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt deze marktinitiatieven, die bijdragen aan de optimalisatie van de containerbinnenvaartketen.

Euromax binnenvaartschip

De corridorinitiatieven vloeien voort uit het sector brede containerbinnenvaartoverleg dat Havenbedrijf Rotterdam in 2017 initieerde als antwoord op de oplopende wachttijden voor binnenvaartcontainerschepen in Rotterdam. Ze vormen, naast onder meer de planningstool Nextlogic, een deeloplossing voor deze problematiek.

Vaste lijndiensten

Corridors zijn de vaarwegverbindingen tussen de Rotterdamse haven en achterlandregio’s waarop binnenvaartschepen varen en waarlangs veel inland terminals gevestigd zijn. Barge operators en inland terminals werken er samen om containers voor specifieke deepsea-terminals te bundelen. Hierdoor kunnen grote containervolumes via vaste lijndiensten per binnenvaartschip worden aan- en afgevoerd tussen de deepsea- en inland terminals. Met de deepsea-terminals worden afspraken gemaakt over tijdsvensters voor het laden en lossen van de containers en het minimaal aantal overgeslagen containers (moves) per binnenvaartschip. Dit maakt de afhandeling van binnenvaartcontainerschepen in de Rotterdamse haven betrouwbaarder en efficiënter.

Ketenoptimalisatie

Van samenwerking op corridorniveau profiteren alle betrokken ketenpartijen. Barge operators kunnen de bezettingsgraad van hun schepen verhogen en hebben wekelijks een vaste call bij deepsea-terminals zonder wachttijden. Ze profileren zich hierdoor als de betrouwbare vervoerspartner voor verladers en expediteurs. Deepsea-terminals kunnen hun kraan- en kadecapaciteit beter inzetten door de afhandeling van grotere calls per binnenvaartschip. Voor alle partijen – zowel barge operators als deepsea-terminals – wordt een deel van de planning van binnenvaartschepen zo beter te voorspellen.

Van twee naar zes

De eerste corridors kwamen in 2018 tot stand met ondersteuning van Havenbedrijf Rotterdam: de West Brabant Corridor (WBC) en de Ruhr Express. Beide initiatieven zijn de afgelopen jaren verder ontwikkeld en laten veelbelovende resultaten zien zoals minder inzet van vrachtwagens en meer vaste afvaarten per deepsea terminal. Meer marktpartijen hebben initiatieven voor samenwerking en bundeling ontwikkeld op verschillende corridors in Nederland en Duitsland. Na de North West Central Corridor en de Limburg Express werken ook de CAN Corridor en Maascorridor samen in lijndiensten op specifieke deepsea terminals in Rotterdam.

Samenwerken in de corridor infographic

CAN corridor

Als Container Allianz Niederrhein (CAN) werken European Gateway Services (EGS), Haeger & Schmidt Logistics en Contargo Waterway Logistics (CWL) samen op de corridor Rotterdam - Noordrijn-Westfalen. Twee keer per week wordt in een vast schema gevaren tussen de inland terminals in Emmerich en Duisburg en de deepsea-terminals APM Terminals Maasvlakte II en Hutchison Ports ECT Euromax. “De CAN corridor verbindt twee belangrijke economische regio’s met elkaar”, aldus Cok Vinke van Contargo Waterway Logistics. “De corridor is mede zo succesvol vanwege de gegarandeerde afhandeling in de Rotterdamse haven. Klanten waarderen deze dienstverlening steeds meer vanwege de voorspelbaarheid van hun logistieke keten.”

Maascorridor

In de Maascorridor bundelt BCTN de containers van haar inland terminals Roermond, Venray en Den Bosch in Nijmegen en Alblasserdam. Er zijn lijndiensten vanaf de verschillende inland terminals op elk van de deepsea-terminals in Rotterdam. Containerlading van de BCTN-terminals langs het Albertkanaal in België (Geel, Beringen en Meerhout) wordt gevaren naar en gebundeld in Alblasserdam en per binnenvaartschip van en naar de Rotterdamse deepsea terminals gebracht. “De corridoraanpak levert voor alle betrokken partijen zekerheid op”, zegt Joop Mijland, CEO van BCTN. “Varen met BCTN betekent betrouwbaarheid op basis van fixed windows, met een duurzaam netwerk van inland terminals. En met binnenvaartschepen die hybride, elektrisch en op waterstof gaan varen.”

Limburg Express

De Limburg Express verbindt de inland terminals Hutchison Ports Venlo en Barge Terminal Born vier keer per week met Rotterdam World Gateway (RWG), Hutchison Ports ECT Delta en ECT Euromax. Deze corridor wordt momenteel verder ontwikkeld. Het streven is nóg meer containers te bundelen en ook te varen via een vast schema op APM Terminals Maasvlakte II. Verder gaat Danser Group als betrokken barge operator grotere schepen inzetten. Sebastiaan van Dorsser van European Gateway Services (EGS): “De Limburg Express heeft gegarandeerde afhandelingstijden in Rotterdam. Hiermee spelen we in op de toenemende vraag naar betrouwbare en groene transportoplossingen.”

Stimuleren en opschalen

De meeste corridors zijn de afgelopen jaren verder uitgebreid door de aansluiting van nieuwe partijen. Op vrijwel alle belangrijke vaarwegverbindingen tussen de Rotterdamse haven en het achterland zijn inmiddels corridorsamenwerkingen ontstaan. Een verdere toename van de samenwerking van partijen op de corridors wordt verwacht. “Mede als gevolg van de coronacrisis, verstoringen in de globale containermarkt en pieken in het containervolume blijft de afhandeling van binnenvaartcontainerschepen in de Rotterdamse haven kwetsbaar”, aldus Emile Hoogsteden, directeur Commercie bij Havenbedrijf Rotterdam. “Deze situatie vraagt om samenwerking en wederzijds vertrouwen, waarbij barge operators en inland terminals samen corridorinitiatieven ontwikkelen en afspraken worden gemaakt met deepsea terminals in Rotterdam. Krachtenbundeling leidt tot betere afstemming tussen partijen en maakt de containerbinnenvaart nog aantrekkelijker voor verladers en expediteurs. Gezien het enorme belang van de containerbinnenvaart voor de Rotterdamse haven, maken we als Havenbedrijf graag promotie voor de corridors.”

Samen met het ministerie van I&W, Topsector Logistiek en de provincies Zuid-Holland, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg werkt Havenbedrijf Rotterdam samen in het MIRT-programma Goederenvervoercorridors. Het stimuleren en opschalen van de samenwerking op de corridors sluit ook aan bij de ambities van partijen om de modal shift van de weg naar het water te realiseren.