Crew changes

31 maart 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Vanwege besmettingsgevaar zijn sommige terminals huiverig om bemanningswisselingen, de zogenoemde crew changes, voor zee- en binnenvaart via de landzijde te laten plaatsvinden. In overleg met onder andere de terminals, scheepsagenten, binnenvaart en het Havenbedrijf Rotterdam is besloten deze crew changes bij voorkeur toch zoveel als mogelijk via de landzijde uit te voeren, uiteraard mits dit op een gecontroleerde manier gebeurt.

Container binnenvaartschip Mer Blue

Dit betekent dat de regels van afstand houden (1,5 meter minimaal), hygiëne en zo min mogelijk contact met mensen en middelen van de terminal en/of ontsmetten nadien in acht worden genomen. Diezelfde regels gelden ook voor het eigen personeel en toeleveranciers. Wanneer een wisseling via de landzijde volgens de terminal echt niet mogelijk is, dan kan de zeevaart via de waterzijde geholpen worden. In samenwerking met de roeiers en de binnenvaart kan eventueel gebruik worden gemaakt van auto-afzetsteigers.