Showcase

De haven als kraamkamer voor start-ups

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Rotterdam is een haven van pioniers. Altijd al geweest. Ze heeft een lange traditie in het toepassen van baanbrekende technologieën en processen. Van het ‘waanzinnige’ plan van Pieter Caland om de Nieuwe Waterweg aan te leggen tot aan bijvoorbeeld de high tech terminals op Maasvlakte 2 en het wereldwijd toonaangevende informatie-uitwisselingssysteem Portbase. In de haven van Rotterdam krijgen innovators volop ruimte, mogelijkheden en steun om te slagen. De start van vier stimuleringsprogramma’s in het afgelopen jaar voegt daar een hele nieuwe dimensie aan toe.

Innovatie heeft ons geen windeieren gelegd. Inmiddels is de haven uitgegroeid tot de grootste van Europa met een overslag van zo’n 450 miljoen ton per jaar en een kleine 30.000 schepen die jaarlijks afmeren. Dat is het resultaat van het continu streven naar hoe zaken efficiënter, beter en duurzamer kunnen. Daarin willen we absoluut voorop blijven lopen en het verschil kunnen maken. Rotterdam is de slimste haven ter wereld!

The Smartest Port
Omdat we ook in de toekomst de ‘smartest port’ willen blijven, zijn we een innovatieprogramma gestart. Een robuust, samenhangend en grensverleggend programma, waarin we, tezamen met bedrijven en kennisinstellingen, innovatie faciliteren, initiëren en aanjagen. Start-ups spelen daar een essentiële rol in. De haven van Rotterdam is een broedplaats voor innovators en creatievelingen. Het is de plek waar haven, stad en industrie samenkomen. Een uniek kruispunt, dat als kraamkamer functioneert voor start-ups. Het is dé plek waar startende en doorgroeiende ondernemingen kansen krijgen voor het ontwikkelen, testen en bijschaven van ideeën om deze vervolgens succesvol op de markt te brengen.

Vier recente programma’s
Om deze ontwikkeling te stimuleren zijn in de afgelopen maanden vier, op de Rotterdamse haven gerichte, ‘acceleratorprogramma’s’ van start gegaan met steun van het Havenbedrijf Rotterdam.

PortXL
PortXL is een honderd dagen durend internationaal, open innovatieprogramma, waarbinnen tien geselecteerde start-ups door mentoren intensief gecoacht worden om hun start-up van de grond te krijgen. Ze hebben toegang tot een netwerk van meer dan 150 mentoren, ruim 200 investeerders, corporate partners en sponsoren. De accelerator, een krachtenbundeling van EY, Venture Cafe, Van Oord, Erasmus Centre for Entrepreneurship, Heineken, InnovationQuarter, Rabobank, Count./First Dutch, Vopak, Damen, E.ON, Boskalis en het Havenbedrijf Rotterdam, richt zich specifiek op de havengerelateerde industrie.

SmartPort 2.0
In SmartPort 2.0 werken Deltalinqs, het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam samen aan kennisontwikkeling gericht op de haven van Rotterdam. Met een budget van ruim anderhalf miljoen euro per jaar wordt de komende vijf jaar de aandacht gericht op zaken als de transitie naar een circulaire economie en Logistieke Connectiviteit op basis van big data.

Port Innovation Lab
In het Port Innovation Lab, een samenwerking tussen incubator YES!Delft en het Havenbedrijf Rotterdam, worden bestaande en nieuwe vraagstukken omgezet in schaalbare business modellen en startups die het verschil kunnen maken in het schoner, slimmer, veiliger en efficiënter maken van de Rotterdamse haven en ver daarbuiten.

RDM Rotterdam is dé innovatie-etalage van het Rotterdamse havengebied, waar techniek op een aantrekkelijke manier zichtbaar wordt gemaakt. Midden in de haven – maar toch verrassend dicht bij de stad – biedt de voormalige werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) plaats aan bedrijven, onderwijs en onderzoek. Samen werken zij hier aan het vormgeven van de nieuwe maakindustrie voor haven en stad. Een breed scala aan zakelijke en culturele evenementen vult dit aan en zorgt voor een dynamisch en energiek RDM, een plek die je gezien moet hebben! RDM Rotterdam wordt vormgegeven door het Havenbedrijf Rotterdam en Hogeschool Rotterdam.

Rotterdam Innovation District
Innovation Districts zijn gebieden waar vooruitstrevende instellingen en bedrijven clusteren en zich verbinden met start-ups, bedrijfsincubators en bedrijfsversnellers. Dat is precies wat er in het Rotterdam Innovation District gebeurt. Door de verschuiving van de havenindustrie naar Maasvlakte 2 is in RDM Rotterdam en Merwe-Vierhavens ruimte ontstaan voor een sterk groeiend innovatie-ecosysteem voor de maakindustrie. RDM Rotterdam huisvest enkele toonaangevende onderwijsinstellingen en kennisinstituten, zoals het Albeda College en Hogeschool Rotterdam, en werkt samen met TU Delft en Yes!Delft. Samen met het bedrijfsleven en studenten zoeken zij naar duurzame oplossingen voor bouwen, mobiliteit en energie. Merwe-Vierhavens (M4H) is momenteel een experimenteel woon-werkgebied voor pioniers in de clusters medische technologie, food en cleantech.

Enkele aansprekende voorbeelden van het Rotterdam Innovation District zijn incubators als SuGuClub en Erasmus Center of Entrepreneurship. Maar ook unieke proeftuinen, zoals het Lab op straat en Aqua Dock. Een bedrijf als Ampelman is begonnen als start-up in het RDM Innovation Dock en nu een speler van wereldformaat. En kunstenaar van het jaar, ondernemer en ontwerper Daan Roosegaarde realiseerde hier het eerste smog-free park. Het Innovation District biedt mentale en fysieke ruimte aan ondernemers en investeerders, zodat zij een bijdrage kunnen leveren aan de bloei van de nieuwe economie die hier ontstaat. Daarbij speelt ook de harde infrastructuur waarin het is ingebed een niet onbelangrijke rol.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page