De havenhelden van ECT Rotterdam

21 april 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Als haven zijn we veel dank verschuldigd aan de mannen en vrouwen die zich inzetten om de haven van Rotterdam draaiende te houden: onze #havenhelden. Bekijk de video en ontdek waarom de medewerkers van ECT Rotterdam (Europe Container Terminals) niet vanuit huis kunnen werken en welke maatregelen zijn genomen om de verspreiding van het virus te voorkomen.

Havenhelden deel 4: ECT Rotterdam