Energietransitie
Column

De rol van transport bij CO2-reductie

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt nauw samen met het Wuppertal Instituut. Het instituut onderzocht hoe de sector transport kan bijdragen aan de CO2-reductie. ‘Dit onderzoek laat zien dát we de CO2-reductie kunnen bereiken maar ook hóe’, zegt Caroline Kroes, strategisch adviseur energietransitie van het Havenbedrijf Rotterdam.

‘Laten we beginnen met wat cijfers: bijna 25% van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door transport. Tussen de 30 en 40% daarvan komt door het transport van goederen. Veel mensen beseffen dit niet maar 80% van de handel in fysieke goederen wereldwijd wordt via zee vervoerd. 4% daarvan loopt via Rotterdam. Dat gaat om bijna alle goederen die we dagelijks gebruiken, bijvoorbeeld computers, kleding en voedingsmiddelen zoals koffie, druiven en rijst. Maar ook grondstoffen zoals benzine. Als we niets doen, kan de uitstoot in 2050 tussen 50 en 250% meer worden. Toch is vervoer per schip nog altijd de meest efficiënte vorm van vervoer als je kijkt naar CO2-uitstoot. Als al deze goederen op een andere manier vervoerd moeten worden, via de lucht of weg, zou de CO2-uitstoot nog veel hoger zijn.

We hebben het Wuppertal Instituut gevraagd om in kaart te brengen hoe goederentransport via Rotterdam kan bijdragen aan CO2-reductie, ook al valt de scheepvaart buiten het klimaatakkoord van Parijs. Uit het onderzoek komen een aantal belangrijke paden naar voren. De eerste belangrijke bevinding is dat de transportvolumes en goederenstromen gaan veranderen als gevolg van het uitvoeren van het klimaatakkoord. Zo zal het transport van kolen afnemen en komen andere producten waaronder biomassa en synthetische brandstoffen daarvoor in de plaats.

Ten tweede moet de manier van transport veranderen. Dat kan door enerzijds de efficiency te vergroten en anderzijds de brandstof aan te passen. Denk hierbij aan zeeschepen die varen op synthetische brandstoffen zoals waterstof of methanol voor de lange afstanden. Of elektrische schepen naar het achterland. Dat vraagt ook om een ander ontwerp van schepen en ombouw van motoren. Tot er genoeg synthetische brandstoffen beschikbaar zijn, spelen LNG en biofuels een belangrijke rol als alternatieve brandstof volgens de onderzoekers.

We kunnen – of eigenlijk moeten - nú al starten met het verbeteren van de efficiency. De meest duurzame energie is de energie die je niet nodig hebt. Als we die op korte termijn terugbrengen, boeken we snel winst. Bijvoorbeeld door bij het varen rekening te houden met de meest gunstige weerscondities op de route met de minste weerstand of door een schip schoon te houden, zodat het sneller vaart. En door de aankomst in de haven zo scherp mogelijk te plannen. Het Havenbedrijf Rotterdam springt hier op in, bijvoorbeeld door de ontwikkeling van nieuwe services door onze afdeling Digital Business Solutions.

Ook verschillende bedrijven in de haven zijn al actief bezig met de energietransitie. We faciliteren hen daarbij, bijvoorbeeld door het aanbieden van testlocaties voor onderzoek en brengen ze met elkaar in verbinding. Dat vraagt om samenwerking van onze partners in de keten. Een uitdaging maar zeker niet onmogelijk. Samenwerken leidt tot kansen en winst.

We hebben voor het rapport ongelooflijk veel data verzameld, dat was een intensieve zoektocht maar wel een die er heel erg toe doet. Want het onderzoek laat niet alleen zien dát we de CO2-reductie kunnen bereiken maar ook hóe. Als we als bedrijven en politiek duidelijk kiezen en ons inzetten voor deze koers, ben ik ervan overtuigd dat we de reductie voor 2050 kunnen bereiken.’

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page