Nieuws

De Rotterdamse haven ondersteunt de TEN-T Declaration van Rotterdam

Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs verwelkomen de interinstitutionele TEN-T Declaration van Rotterdam. Voor het verder versterken en toekomstbestendig maken van het TEN-T netwerk is het noodzakelijk dat naast het oplossen van infrastructurele knelpunten ook wordt ingezet op het verduurzamen en efficiënter maken van vervoersstromen.

De verduurzaming van het TEN-T netwerk kan bereikt worden door met name de inzet van minder milieubelastende brandstoffen (bijvoorbeeld LNG en biobrandstoffen). LNG zorgt voor een verbetering van de luchtkwaliteit en heeft een lagere uitstoot van CO2. Om het gebruik van LNG over het gehele TEN-T netwerk te stimuleren zal de Europese Commissie samen met de lidstaten moeten inzetten op de ontwikkeling van LNG faciliteiten langs de Europese transportcorridors. Dit maakt het aantrekkelijker voor de binnenvaart en het wegvervoer om over te schakelen op LNG.

Door informatie op een slimme wijze te delen en gebruiken kunnen transport en logistiek efficiënter worden georganiseerd. Door daarbij het grensoverschrijdende perspectief van de TEN-T corridors te gebruiken, wordt een bijdrage geleverd aan het verduurzamen en het goedkoper maken van het transport. Dat heeft een positief effect op de concurrentiepositie van het Rotterdams en Europees bedrijfsleven. Gezamenlijk roepen Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs de Europese Commissie op te voorkomen dat de digitalisering leidt tot extra bureaucratische regelgeving en inperking van de ruimte voor innovatieve koplopers.

Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs onderschrijven het belang van het duurzaam beter benutten van de bestaande infrastructuur, en nemen dan ook graag een voortrekkersrol bij deze volgende fase van de ontwikkeling van het Trans-Europese Netwerk voor Transport. Het is cruciaal dat de Europese Commissie randvoorwaarden creëert voor de ontwikkeling van een slim en duurzaam Europees transportnetwerk. Om de benodigde infrastructuur en innovatieve projecten sneller te realiseren blijft het Connecting Europe Facility (CEF) als stevig financieringsprogramma een noodzakelijke voorwaarde.

In het belang van de concurrentiepositie van de Nederlandse en Europese economie roepen het Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs, de Europese Commissie en de lidstaten op de TEN-T Declaration van Rotterdam voortvarend op te pakken.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page