Digitalisering
Showcase

Dealen met data-dilemma’s

De nieuwe afdeling Digital Business Solutions (DBS) van het Havenbedrijf Rotterdam biedt onze klanten nieuwe producten waarbij data een grote rol spelen. Product Leads Danny de Roo en Robbert Engels leggen uit waarom we slim én secuur met al die gegevens omgaan.

Onze digitale producten en diensten worden gevoed door gegevens. De bron van die gegevens brengt het Havenbedrijf precies in kaart. Het is namelijk verplicht te weten wie eigenaar is van data en wie deze mag gebruiken of zien. “In havenprocessen is veel tijdswinst te boeken door deze processen transparanter te maken”, begint Robbert. “Kijk naar Pronto, ons digitale dashboard waarop alle partijen, die een rol spelen voor en tijdens het verblijf van een zeeschip in de haven, data delen en daardoor eenduidige informatie over elkaar kunnen zien. Zo’n dashboard is interessant als je precies kunt zien wanneer al die partijen, denk aan loodsen, roeiers, inspecteurs, bunkerpartijen, onderhoudsbedrijven, present moeten zijn om van dat verblijf een pitstop te maken. Want dat is het doel. Reders verdienen geld met varende schepen, niet met schepen die langs de kade liggen. Als we hen aan de kortste turn around time kunnen helpen, dan kiezen ze eerder voor Rotterdam.”

Varende huizen

Voor zo’n goed werkend en betrouwbaar dashboard zijn gegevens nodig. Danny: “En die zijn niet altijd openbaar of beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan AIS, de transponder op schepen, die onder andere locatie en snelheid prijsgeeft. Soms woont de schipper met zijn gezin op een binnenvaartschip. Dan kan de AIS-informatie te herleiden zijn naar een woonadres en daarom privacygevoelig zijn.”

Witte lijst

Danny: “Zonder locaties van binnenvaartschepen heeft Pronto minder waarde voor onze klanten. Want bij de kadeplanning is het lastiger om de binnenvaartschepen te plannen. We zijn nu bezig met het aanleggen van een zogeheten witte lijst met schepen die niet tot personen zijn te herleiden: zeeschepen, onze RPA’s en (bunker)schepen met wisselende schippers. Daarbij onderzoeken we ook mogelijkheden om schippers formeel toestemming te vragen om hun AIS-informatie met ons te delen. Misschien zijn ze onder bepaalde voorwaarden bereid hun data met ons te delen. Zo zijn we voortdurend aan het pionieren, zoeken naar kansen.

Pronto

Dankzij de digitale applicatie Pronto kan de wachttijd die schepen in de haven doorbrengen met 20% worden verkort. Haventerminals zijn beter bezet en allerlei diensten aan het schip, zoals bunkering, onderhoud en bevoorrading kunnen nauwkeurig worden gepland en op elkaar afgestemd. Ook leidt het tot een vermindering van de CO2 uitstoot in de haven.

Pronto Services banner

Digitalisering

De trends en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering veranderen de omgeving waarin wij en onze klanten opereren. De ketenpartijen zien in digitalisering kansen. Hiermee kan de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven worden verbeterd.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page