Deepsea-rederijen: blank sailings en effect haven Rotterdam

28 april 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Een derde golf blank sailings is afgekondigd door de rederij-allianties 2M, OCEAN Alliance en THE Alliance. De capaciteitsverlaging, op met name de Far East-Europe trade, varieert tussen de 20% en 37%, afhankelijk van de alliantie. Daarnaast zorgen lockdowns ook voor impact op deepsea trades van en naar Zuid-Afrika en India/Pakistan. Een actueel overzicht van ingevoerde blank sailings is terug te vinden op: www.ocean-insights.com.

Schepen aangemeerd in de Rotterdamse haven

Het effect van de blank sailings en lockdowns wordt in de haven van Rotterdam met een vertraging van circa drie weken zichtbaar. Hierdoor is het effect van de afgekondigde maatregelen in april beperkt. Vooralsnog wordt, op basis van het huidige overzicht blank sailings, uitgegaan van een daling in deepsea-volume in Rotterdam van 25% ten opzichte van 2019 in de maanden mei en juni. De daling na deze periode is afhankelijk van het verloop van de coronacrisis.

Voor importcontainers waarvan opslagperiodes worden verlengd vanwege winkel- en fabriekssluitingen wordt ruimte gevonden op terminals en depots in zowel Rotterdam als in het achterland.

Shortsea

Veel shortsea-rederijen zagen de afgelopen weken een lichte daling van de volumes. Veel winkels zijn gesloten, maar orders die al geplaatst waren, zijn nog gewoon verscheept en getransporteerd richting warehouses. Echter, deze orders drogen langzaam op. Daarom is de verwachting op korte termijn een grote volumedaling. De afhandeling van schepen van shortsea-rederijen verloopt in Rotterdam nog steeds normaal. De vloot van shortsea-rederijen bestaat vaak voor een groot gedeelte uit charter-vessels. Hierdoor zijn rederijen flexibel met teruglevering mocht dat nodig zijn.