Bereikbaarheid

Delta Mariner neemt verdiepte Nieuwe Waterweg in gebruik

20 april 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Vandaag arriveerde de Delta Mariner bij Koole (havennummer 4045). Deze tanker is het eerste schip dat met een diepgang van 15 meter daar arriveerde. Daarmee opende het vaartuig officieus de verdiepte Nieuwe Waterweg. Deze zomer verwijderen Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam nog op drie plekken leidingen en dan is de verdieping van de Nieuwe Waterweg en Botlek afgerond.

Delta Mariner

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): “Met deze verdieping zetten we de poorten van Rotterdamse haven nog verder open voor een nieuwe generatie zeeschepen. Samen met het Havenbedrijf investeren we hiermee in de maritieme bereikbaarheid van het Botlekgebied in onze mainport Rotterdam.”
John Kraakman, CEO Koole terminal: “Door de verdieping kunnen wij de klanten op onze terminals beter bedienen. Dit zal resulteren in een verdere verbetering van de logistiek doordat er minder scheepsbewegingen nodig zijn. Bovendien verbetert de carbonfoodprint in de logistieke keten en de concurrentiekracht van de aan ons verbonden klanten door lagere logistieke kosten in de totale keten.”
Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf: “Met de verdieping verbetert Rotterdam zijn concurrentiepositie en moderniseren we de Botlek tot een gebied waar de nieuwste bulkschepen en chemicaliëntankers zich net zo thuisvoelen als de grootste containerschepen op de Maasvlakte 2.”

Verdieping

Rijkswaterstaat verdiepte de Nieuwe Waterweg en het Havenbedrijf Rotterdam verdiepte de Botlek. De verdieping behelst drie verschillende contractdieptes (alles in NAP). In de Botlek gaat de nautisch gegarandeerde diepte van -/- 14,5 meter naar -/- 15,90 meter. Op de Nieuwe Waterweg wordt het eerste gedeelte vanaf Hoek van Holland verdiept van -/- 15 meter naar -/-16,20 meter tot Maassluis. Het tweede gedeelte tot de Beneluxtunnel krijgt een gegarandeerde diepgang van -/- 16,40m. Dat was -/- 14,5m. Die extra 20 centimeter heeft te maken met het lagere zoutgehalte van de Nieuwe Waterweg landinwaarts waardoor schepen meer diepte nodig hebben. Na de verdieping kunnen schepen met een diepgang tot 15 meter onder normale omstandigheden de Botlekhaven binnen varen. In het nieuwe Panamakanaal kunnen schepen met diepgang van maximaal 14,90 meter varen, en dus kunnen zogenoemde New Panamax schepen zonder restricties in de Botlek arriveren.

Nieuwe Waterweg

De Nieuwe Waterweg is het laatste stuk van de verbinding van Rotterdam met zee en aangelegd in 1872 onder leiding van Ir. Pieter Caland. De lengte van de doorgraving van de duinen bij wat nu Hoek van Holland heet, bedroeg destijds 4,3 km. De Nieuwe Waterweg kampt met een complexe stroming. Het kanaal staat onder invloed van eb en vloed, landinwaartse stroming en stroming naar zee. Daarom moet de Nieuwe Waterweg kunstmatig op diepte worden gehouden. De vaarweg werd over een lengte van 25 kilometer verdiept. Van Hoek van Holland tot de Beneluxtunnel.

De Botlek

De Botlek is aangelegd tussen 1955 en 1960. Dit havengebied kenmerkt zich vooral door petrochemische industrie en tankopslagbedrijven. Het eerste bedrijf dat zich er vestigde was Dow Chemical in 1956, in 1957 gevolgd door de scheepswerf van Cornelis Verolme. In 1961 was alle grond uitgegeven.

De uitvoering van de verdieping lag in handen van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (Maasluis tot Beneluxtunnel en de Botlek) en Van der Kamp B.V. (Nieuwe Waterweg Maasluis-Hoek van Holland).

Het project de Verdieping van de Nieuwe Waterweg en Botlek omvat de verdieping van de Botlek en - over een traject van 25 kilometer - de verdieping van de Nieuwe Waterweg, het Scheur en de Nieuwe Maas.