Digitalisering

‘Digitalisering: transformeer ook in marketing’

28 november 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Havens kunnen als knooppunten van goederenstromen ook steeds meer onderdeel worden van digitale transportketens. Hoewel dit een kans is om zichzelf te profileren, vermarkten veel havenbedrijven hun diensten nog op de klassieke manier. Chantal Gouka schetst hoe havenbedrijven met tools die nu al beschikbaar zijn snel de vruchten kunnen plukken van de digitale transformatie.

Chantal Gouka
Chantal Gouka

‘Veel havens hebben nog steeds een vrij traditionele PR- en marketingmix’, stelt Chantal Gouka vast, marketingspecialist bij het Havenbedrijf Rotterdam (HbR). ‘Deelname aan beurzen en events, adverteren en mailings versturen – het hoort er bij. Maar daarnaast wordt het belangrijker om je dienstverlening voor eindgebruikers ook digitaal toegankelijk te maken’, aldus Gouka. ‘Dat is iets anders dan op je website te schrijven over welke infrastructuur je beschikt.

Navigate

Om die reden brengt het HbR al enkele jaren differentiatie aan in zijn marketingmix. De afdeling Digital Business Solutions heeft diverse digitale tools ontwikkeld voor eindgebruikers van de haven. Zo maakt ‘Navigate’ alle (door-to-door) deepsea-, shortsea-, spoor- en binnenvaartroutes via Rotterdam online inzichtelijk. Onder meer de havens van Gdansk en Sohar hebben Navigate afgestemd op hun specifieke situatie en benutten de tool om eindklanten 24/7 inzicht te bieden in hun verbindingen. Hiermee geven ze verladers kennis waarover deze vroeger niet beschikten. Een Chinese producent weet heus niet hoe het Europese transportnetwerk eruitziet. Via Navigate kan hij zien welk snelle, duurzame en kostenefficiënte transportoplossingen beschikbaar zijn.

Business Development

Voor de Rotterdamse haven is Navigate naast een marketingtool ook een bron van informatie. De achterliggende dashboards maken inzichtelijk welke partijen op de haven zoeken. Waar komen ze vandaag? Welke routes zoeken ze? Gouka: ‘Op basis hiervan kunnen we als havenbedrijf onze business verder ontwikkelen en nog meer waarde toevoegen voor klanten. Door bijvoorbeeld verbindingen op te zetten waar wel vraag naar is, maar die we nog niet aanbieden. Navigate brengt voor ons vraag en aanbod bij elkaar.’

Black box

Havens die transparantie bieden zetten zichzelf steviger in de markt. In een wereld die steeds digitaler wordt is het eigenlijk geen optie meer om een ‘black box’ te blijven. Vooral jongeren vinden het heel normaal om online dienstverleners te zoeken en deze vervolgens ook met elkaar te vergelijken. ‘Er komt een moment waarop het wereldwijde logistieke landschap volledig digitaal in kaart is gebracht’, aldus Gouka. ‘Veel havens moeten hun marketinginspanningen opnieuw uitvinden. Door te focussen op de eindklant en je diensten te digitaliseren, blijf je een rol spelen in de logistiek van de toekomst.’

Kansen creëren

Toch is er lef voor nodig om als haven mee te gaan in de digitalisering. Het creëren van transparantie legt ook mogelijke zwaktes bloot. Denk aan verbindingen die je niet kunt aanbieden. Volgens Gouka geen reden om de digitalisering buiten de deur te houden: “Je kunt het ook als een kans zien om de aandacht te vestigen op de specifieke troeven van je regio. Heb je bijvoorbeeld goede achterlandverbindingen via binnenvaart en trein? Dan kun je jezelf profileren als een duurzame haven. Naast kosten speelt ook sustainability voor verladers een steeds grotere rol in de vervoerskeuze.”

Samenwerking

Alleen door samenwerking zal de digitale transformatie volgens Gouka voor havens succesvol worden. Allereerst samenwerking met de eigen community. Havens die zichzelf online zichtbaar maken, zetten daarmee ook hun hele havengemeenschap op de kaart. In een vervolgstap maken zij hun partners in het achterland zichtbaar. Naarmate ze via een digitaal platform steeds meer inzicht bieden in hun diensten, wordt dit platform een steeds kostenefficiënter alternatief voor klassieke marketingacties waaronder deelname aan beurzen wereldwijd. Instappen in dit traject hoeft volgens Gouka niet eens zo duur te zijn. Ze adviseert havenbedrijven gebruik te maken van de tools die al ontwikkeld zijn. “Benut als havens elkaars expertise in plaats van ieder voor zich het wiel opnieuw uit te vinden. Dat drijft de kosten alleen maar in de hoogte. Een tool als Navigate kan ieder havenbedrijf eenvoudig integreren in zijn website. Je hebt geen mega grote IT-afdeling nodig om ermee te werken. Naast het product wordt marketinginformatie meegeleverd hoe je digitaal gevonden kunt worden.”

Connected Ports

Digitaliseren vraagt om loslaten van oude strategieën zoals het ‘afschermen’ van zijn eigen netwerk. Gouka: ‘Het biedt kansen om de efficiency en duurzaamheid in transportketens te vergroten. Wie zijn businessmodellen en marketing erop aanpast kan ervan profiteren. Van het betalingsverkeer tot het boeken van een vakantie – vrijwel alles kan tegenwoordig digitaal. De logistieke sector hinkt wat dat betreft nog achterop. Met elkaar kunnen we deze transitie versnellen. Wij geloven in connected ports.’

Interesse in Navigate?

Wilt u meer weten? Of wil u zien hoe Navigate werkt?

Screenprint Navigate Port of Gdasnk