Nieuws

Doop MTS Don Quichot, eerste varende ontgassingsinstallatie voor de binnenvaart

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Vanmiddag wordt de MTS Don Quichot van GreenPoint Maritime Services gedoopt door Linde Freriks. De Don Quichot is ’s werelds eerste varende ontgassingsinstallatie voor binnenvaartschepen, chemicaliëntankers, boord/boord overslag en tankterminals.

Bij het overslaan en ontgassen van koolwaterstoffen op schepen en installaties ontstaan zogeheten vluchtige organische componenten die achterblijven in de tanks en schepen. Deze leveren stank (en milieu) overlast op en kunnen bij langdurige blootstelling schadelijk zijn voor de gezondheid.

Met ingang van 1 januari 2015 is gecontroleerde dampverwerking van benzeen verplicht voor binnenvaart en zeeschepen in Zuid Holland en Noord Brabant. Sinds 2016 geldt dit ook voor benzeen houdende producten. Het gecontroleerd ontgassen van schepen zorgt voor een zeer aanmerkelijk reductie omdat de gassen niet meer naar de buitenlucht afgevoerd worden maar in een gecontroleerde omgeving worden verwerkt.

Don Quichot stelt de Rotterdamse haven en de havenbedrijven in staat om tegemoet te komen aan de geformuleerde ‘zero-emission’ ambitie om luchtverontreiniging tegen te gaan. De installatie is mede tot stand gekomen door een bijdrage uit de ‘Stimuleringsregeling duurzame initiatieven in de Rotterdamse haven’ van het Havenbedrijf en Deltalinqs.

Vaartuig met gaswasser
De innovatie in de Don Quichot bestaat uit een UV installatie die speciale koolstof regenereert waarbij alle schadelijke stoffen uit de dampfase wordt gehaald. Het vaartuig is een type C tanker, waarmee de hoogste standaard van veiligheid wordt nagestreefd.

Op de Don Quichot zit een gaswasser die - in combinatie met een UV installatie - dampen van VOC (Vluchtige organische componenten) reinigt. Door deze toepassing kan een grote reeks van stoffen maar ook samenstellingen van stoffen worden behandeld en geneutraliseerd. Het restant van de schadelijke dampen wordt geabsorbeerd door een speciaal ontworpen koolstof van palmpitten met een rendement van 10-15%. .

Voor het procesmanagement is op basis van de testreeksen software geschreven die het mogelijk maakt het proces te automatiseren en waardoor op basis van de voortschrijdende samenstelling van de te verwerken damp het proces kan worden aangepast. Daarnaast kan de procesdata extern real time worden uitgelezen waardoor klanten maar ook toezichthouders direct inzicht hebben.

GreenPoint MS
BFT Tanker Logistics heeft het initiatief genomen om deze installatie te bouwen. De tankerrederij werd regelmatig geconfronteerd met de risico’s die verbonden waren aan het ontgassen van binnenvaarttankers. Om de Don Quichot nu in de markt te zetten is GreenPoint Maritime Services opgericht.

Reactie Havenbedrijf
“Een moderne haven zonder ontgassingsinstallatie is niet van deze tijd”, aldus Paul Smits, CFO van het Havenbedrijf. “De ingebruikname van de Don Quichot past in het streven van het Havenbedrijf om de meest duurzaamste haven in zijn soort te zijn. Daartoe stimuleren we op brede schaal innovatie in de haven. Don Quichot is daar een prachtig voorbeeld van.”

Reactie Deltalinqs
“Na vele jaren van onderzoek zijn veel data bekend. Zo ook de benodigde capaciteit in deze regio om ladingdampen te verwerken en verder te gebruiken, zoals we dit in de circulaire economie vaker zullen gaan zien. Met het operationeel worden van de ‘Don Quichot’ wordt invulling gegeven aan deze capaciteitsvraag. Dit is al helemaal het geval wanneer regionale, nationale en internationale verboden afgekondigd zullen gaan worden in de nabije toekomst,” aldus Bas Janssen, directeur van Deltalinqs.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page