Persbericht

Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht met Rotterdam in één binnenhavengebied

Op 1 januari vormen de havens van Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht één binnenhavengebied met die van Rotterdam, Vlaardingen en Schiedam. In dit binnenhavengebied geldt een uniforme regeling voor het innen van binnenhavengeld en wordt via Havenbedrijf Rotterdam (web)opgave gedaan van het binnenhavengeld.

De schepen die in dezelfde periode meerdere havens in het binnenhavengebied aandoen hoeven hierdoor maar één keer havengeld te betalen. Dit betekent dat de meeste binnenvaartschepen die zowel in Dordrecht als Rotterdam komen, minder gaan betalen. Vandaag - vrijdagmiddag 19 december - tekenen de wethouders van Dordrecht, Papendrecht en Zwijndrecht en het Havenbedrijf Rotterdam hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

“Havensamenwerking moet leiden tot meerwaarde voor betrokken partijen. Deze overeenkomst is daar een mooi voorbeeld van. Deze afspraken maken onze dienstverlening completer en maakt het voor de klanten én voor ons makkelijker”, aldus Jacco van der Tak, manager External Affairs van het Havenbedrijf.

Facturering

De samenwerkingsovereenkomst past in het beleid van het Havenbedrijf dat erop gericht is om meer samen te werken met andere havens. Sinds 1 juli 2011 werken Havenbedrijf Rotterdam en de gemeente Dordrecht samen in het Zeehavengebied Dordrecht en verzorgt het Havenbedrijf het nautisch beheer in de havens van Dordrecht, Zwijndrecht en Papendrecht.

Doordat Zwijndrecht, Papendrecht, Dordrecht en Rotterdam als één havengebied worden beschouwd per 1 januari 2015, zal op dezelfde datum de berekening, facturering, incassering en incassomaatregelen van binnenhavengelden in het hele havengebied overgedragen worden aan het Havenbedrijf. Het Havenbedrijf draagt vervolgens de inkomsten van het binnenhavengeld af aan Zwijndrecht, Papendrecht en Dordrecht. Volgens Jasper Mos, wethouder gemeente Dordrecht, is de samenwerking tussen het Havenbedrijf en de gemeenten effectief:  “één havengebied betekent uniformiteit en dus ook efficiëntie. We creëren duidelijkheid door het innen van het binnenhavengeld over te dragen aan het Havenbedrijf.”

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page