Nieuws

Drijvend zonnepark in Slufter van start

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Vandaag is het Havenbedrijf Rotterdam, in samenwerking met partners Rijkswaterstaat, SunFloat en Deltares, een proef gestart waarbij 120 zonnepanelen in de Slufter op de Maasvlakte geplaatst worden. De uiterst westelijke ligging van baggerdepot Slufter maakt het tot een van de meest zonrijke plekken in Nederland. Een ideale plaats dus om te kijken of door middel van duurzame energieopwekking een substantiële bijdrage aan de energietransitie kan worden geleverd.

De zonnepanelen zijn geplaatst op twintig drijvende vlotten. Daarnaast komen er op de kade ook nog twaalf zonnepanelen. Door de vlotten met de zon mee te laten draaien kan er 18 procent meer opbrengst van energie worden gegenereerd in vergelijking met panelen in een zonneweide. Daarnaast levert de reflectie en de koeling van het water naar verwachting ook een aanzienlijk voordeel op.

Eerdere kleinere proeven met drijvende zonnepanelen waren veelbelovend. De test in de Slufter, een depot dat bestemd is voor de berging van verontreinigde baggerspecie, is de eerste test op grotere schaal. Het gaat vooralsnog om een pilot voor de duur van een jaar.

Het initiatief sluit naadloos aan bij de ambitie van de haven van Rotterdam om de meest duurzame haven ter wereld te zijn. Naast zonne-energie wordt er veel geïnvesteerd in windenergie. In de Havenvisie heeft het Havenbedrijf met diverse partners afgesproken dat het totaal opgestelde vermogen uit windenergie in 2020 300 Megawatt is.

Bron: HBR
Foto: Rijkswaterstaat

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page