Nieuws

Duits verkeersplan vraagt om Europees denken

Vandaag, 25 juni 2015, presenteert het Havenbedrijf Rotterdam in het kader van het eerste Rotterdamse Havenontbijt in Düsseldorf zijn verwachtingen met betrekking tot het ‘Bundesverkehrswegeplan 2015-2030 ‘(BVWP). Samen met vertegenwoordigers van de landelijke en regionale politiek en vertegenwoordigers van de industrie en de logistiek wordt er gediscussieerd over de doelstellingen en prioriteiten van het BVWP.

De containeroverslag van de zeven grootste havens van Noordwest-Europa is ongeveer vier maal zo groot als die van de elf belangrijkste havens van Zuid-Europa. Dit betekent dat 65-70% van de markten zich in de noordelijke helft van het continent bevinden. Het blijkt dat de geografie beslissend is voor de huidige verdeling van de goederenstromen van en naar Europa. De Alpen en de Rijn vormen een natuurlijke grens en corridor, waardoor het achterland en de markt van de noordelijke havens zich uitstrekt tot Zwitserland en Oostenrijk. Daarom heeft de Duitse bondsregering ook een speciale verantwoordelijkheid bij het realiseren van een soepel functionerende en efficiënte infrastructuur in Noordwest-Europa.

De planning op lange termijn van de Duitse infrastructuur is van grote betekenis voor de bereikbaarheid van de haven. Daarom volgt het Havenbedrijf Rotterdam de discussie over het nieuwe BVWP 2015-2030 nauwlettend. In de afgelopen maanden zijn de bijna 450 ingediende projectvoorstellen van het BVWP voor water- en spoorwegen aan een zeer nauwkeurige analyse onderworpen wat betreft hun gevolgen en de behoeften van de haven. “Het Havenbedrijf Rotterdam wil de verantwoordelijken van de bondsregering nadrukkelijk complimenteren met de zeer transparante procedure. Bij onze analyse hebben wij onder meer vastgesteld dat er dringend behoefte is aan meer afstemming tussen de afzonderlijke projecten van een goederencorridor, over de grenzen van de deelstaten heen. Ten behoeve van een integrale planning verzoeken wij de bondsregering zich in het nieuwe bondsverkeerswegenplan te richten op de Europese TEN-V-corridors, en projecten op basis van deze corridors te categoriseren en in een bindende implementatieagenda te prioriteren”, aldus Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam naar aanleiding van de verwachtingen van de Rotterdamse haven over het nieuwe bondsverkeerswegenplan.

Corridors
Voor Rotterdam zijn vooral de Rijn-Alpencorridor en voor het verdere transport de Rijn-Donaucorridor van groot belang. Vanuit het oogpunt van het Havenbedrijf Rotterdam moeten voor het versterken van deze twee corridors de daarvoor aangemelde projecten absolute prioriteit krijgen:
Rijn-Alpencorridor
Grensovergang D/NL (Zevenaar-Emmerich & Venlo-Kaldenkirchen)
Spoorwegknooppunt Keulen
Projecten ter ontlasting van het Midden-Rijndal
Karlsruhe-Bazel
Rijn-Donau-corridor
Hof-Regensburg
Neurenberg – grensovergang D/CZ & grensovergang D/A
Met het oog op de toekomst: München – grensovergang D/A (Kufstein & Salzburg)

Waterwegen
Een derde zwaartepunt met betrekking tot het nieuwe bondsverkeerswegenplan is de uitbreiding van de waterwegen. Het Havenbedrijf Rotterdam vreest dat deze milieuvriendelijke transportwegen, waarin nog zoveel onbenut potentieel verscholen ligt, in het nieuwe bondsverkeerswegenplan te weinig aandacht zullen krijgen. In plaats van een voorzichtige verdere versterking van de waterwegen moeten de Rijn, de Neckar en de Moezel voortvarend en ambitieus worden uitgebreid.

Nauwe afstemming
Allard Castelein vindt een brede samenwerking dringend nodig en denkt dat de bereidheid daarvoor groot is: “Wij zijn ervan overtuigd dat de eis voor een bindende implementatieagenda voor de Rijn-Alpencorridor en de Rijn-Donaucorridor in het nieuwe BVWP ook op steun kan rekenen van de aan de Rijn grenzende deelstaten Noordrijn-Westfalen, Rijnland-Palts, Hessen, Baden-Württemberg en Beieren, en ook van de buurlanden van Duitsland: België, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk en Tsjechië. In de verdere discussie zullen wij met betrekking tot de gevraagde projecten streven naar een nauwe afstemming met deze belanghebbenden.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page