Duurzaamheid

Duurzame binnenvaart in Zuid-Holland

18 februari 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

In de wereld van logistiek wordt het een steeds gebruikelijker begrip: modal shift. Een goed voorbeeld van deze verschuiving van lading van wegvervoer naar een andere modaliteit is de Rotterdam Corridor. Op deze verbinding tussen de Maasvlakte en een aantal terminals in Rotterdam werken verschillende partijen in Zuid-Holland samen. Doelstelling: lading duurzaam en schaalbaar naar het achterland vervoeren.

De Intercity Barge op de Rotterdam Corridor
De Intercity Barge op de Rotterdam Corridor. Foto: Danser Group

Het is helemaal niet zo spannend om van de weg over te stappen op de binnenvaart of een andere duurzame modaliteit. Er is altijd wel een overslagpunt in de buurt en er zijn veel mogelijkheden tot samenwerking in de regio”, zegt Babiche van de Loo van New Ways Zuid-Holland. Van de Loo coördineert de ontwikkeling en opschaling van de Rotterdam Corridor, transportverbindingen over water van de Maasvlakte naar de verderop gelegen gebieden Botlek en Waalhaven. Doel hiervan is dat verladers en vervoerders op dit traject met elkaar samenwerken door zoveel mogelijk lading via de binnenvaart te (laten) vervoeren. En dus niet meer over de weg. Door ladingen van verschillende partijen met dezelfde bestemming te bundelen, creëer je voordelen als CO2-reductie, vermindering van congestie op de wegen en verbetering van de bereikbaarheid van de regio. “En, bijna net zo belangrijk: successen en risico’s worden gedeeld door de samenwerkende partijen”, aldus Van de Loo.

Er is inmiddels een achttal early adopters toegetreden tot de Rotterdam Corridor: drie terminals (Waalhaven Group, Hutchison Ports ECT Rotterdam en Kramer Group), twee barge operators (European Gateway Services (EGS) en Danser Group), twee verladers (Huntsman en Almatis) en een logistiek dienstverlener (Agility). De deelnemende partijen onderschrijven de doelstellingen van de corridor. Johan Wittekoek, Purchasing Manager Logistics and Packaging EAME van Huntsman, producent van chemicaliën: “Huntsman is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om vervoer van de weg naar andere modaliteiten te verplaatsen, met als doel onze CO2-uitstoot te verlagen. Daarnaast draagt de corridor bij aan de ontlasting van het wegennet en een betere inzet van onze chauffeurs.” Danser Group en EGS zijn een paar jaar geleden gestart met de binnenvaartverbinding Intercity Barge, voor de korte afstanden binnen Rotterdam. Sebastiaan van Dorsser, Sales Representative van EGS, licht toe: “De Rotterdam Corridor biedt klanten een betrouwbare verbinding met de deepsea-terminals. Aangezien de Intercity Barge gebruikmaakt van vaste diensten op een vaste tijd en plaats bij de ECT-terminals is er honderd procent betrouwbaarheid en dit geeft de markt zekerheid.” Sales & Marketing Manager Michel Bot van Danser Group vult aan: “Ook bij verdere groei kunnen we flexibel opschalen door extra scheepscapaciteit aan de bestaande dienst toe te voegen, zodat er nog meer containers van de weg naar het water verplaatst kunnen worden. Hoe meer partijen aanhaken, des te frequenter en betrouwbaarder het product gaat worden.”

Directe transportdienst

De Kramer Group heeft een aantal jaren geleden het City Gate Maasvlakte-concept gelanceerd. Chief Commercial Officer Ted Holleman: “Met de RWG-terminal op de Maasvlakte en APMterminals hebben wij een directe transportdienst opgezet op vaste dagen tussen hun en onze terminals. Vervoerders kunnen hierdoor de containers per truck afleveren in de Waalhaven, waarna ze met een binnenvaartschip verder worden vervoerd naar de eindterminals. Omdat wij eigen terminals hebben, zowel in de Waalhaven als op de Maasvlakte, hebben wij een unieke positie om binnenvaartverkeer daarin te ondersteunen.”
De initiatiefnemers van de Rotterdam Corridor geven hun doelstellingen weer in de vorm van een ‘prestatievliegwiel’ met vier maatstaven: beschikbaarheid, mobiliteit, schaalbaarheid, duurzaamheid. In cijfers wordt aangegeven hoe de actuals en de forecast zich tot elkaar verhouden. Zo zet het programma in op een verdubbeling van het transportvolume, van 120.000 teu naar 240.000 teu, en van de CO2-reductie, van 3000 ton naar 6000 ton.
Los van de duurzaamheidsvoordelen van de binnenvaart, heeft de Rotterdam Corridor ook een praktisch voordeel, aldus Van de Loo. “Ook al zou je dat niet verwachten, het vervoer vanuit de Maasvlakte kan sneller over het water dan over de weg. Via de Rotterdam Corridor zijn de containers sneller weg in en uit de haven dan over het drukke wegennet. En vanuit het Waalhaven- Botlekgebied zijn ze heel snel en makkelijk op te pikken voor verder vervoer via de A15. De zogenoemde rondjes in de Rotterdamse haven beginnen steeds meer een begrip te worden.” Verder zorgt deze transportcorridor volgens Van de Loo voor spreiding van levering gedurende de dag en duidelijkheid hierover: “Er zijn dus geen wachttijden meer.”

Tegenovergestelde richting

De twee deelnemende verladers, Almatis en Huntsman, hebben ook een locatie vlakbij de Waalhaven, vervolgt Van de Loo. “En het mooie is dat hun vervoersstromen in tegenovergestelde richting gaan: de lading voor Huntsman komt vanuit de Maasvlakte en wordt gelost in de Waalhaven en bij Almatis is dat andersom. Daar zijn dus heel veel mogelijkheden voor gedeeld transport.” Beide partijen hebben ook aan de wieg van de Rotterdam Corridor gestaan. In 2018 hebben zij het initiatief genomen om samen met de Waalhaven Group en Agility trucks van de weg te halen en de containers per binnenvaartschip van en naar de haven te gaan vervoeren.
Behalve groeien in aantallen te vervoeren containers is de ambitie ook te innoveren op de Rotterdam Corridor. Van de Loo: “In de binnenvaart zijn er ontwikkelingen gaande van een mogelijke overstap op elektrisch varen. De deelnemers aan de corridor zijn dan ideale partijen om hierover te discussiëren en hierin samen op te trekken. Dan kun je samen gaan pionieren op dat gebied. Bijvoorbeeld samen een schip inzetten en gezamenlijk proberen hiervoor subsidies los te krijgen. Dat is beter dan dat één partij de hele investering moet doen en er dan misschien maar van afziet.”
Van de Loo werkt ook aan andere corridors. “Zo kwam ik laatst in contact met een partij die nu zijn lading over de weg vervoert naar Alphen aan den Rijn maar wel geïnteresseerd is in de mogelijkheden van de binnenvaart. We gaan nu kijken of dat op een gunstige manier te realiseren is binnen het concept van een corridorsamenwerking. Heineken zit bijvoorbeeld in Alphen, en maakt voor zijn vervoer naar Rotterdam gebruik van de binnenvaart. Dan zou het natuurlijk prachtig zijn als die andere partij zou kunnen zorgen voor tegenlading voor Heineken.”
Het initiatief van de Rotterdam Corridor staat niet op zichzelf. Het is een van de vele joint corridors van het landelijke off-roadprogramma van de Topsector Logistiek (zie de website go-offroad. eu). Joint corridors zijn gezamenlijke transportverbindingen via de binnenvaart en/of het spoor waarbij verladers en vervoerders met elkaar samenwerken. Een joint corridor per spoor is bijvoorbeeld de verbinding van Rotterdam naar Coevorden. “Want net als de binnenvaart heeft ook het spoor nog veel te bieden als het gaat om duurzaam vervoer”, besluit Van de Loo.

Bron: evofenedex