Nieuws

Ecocombi’s op meer wegen welkom in Rotterdams havengebied

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

In het Rotterdamse havengebied is sinds kort een groot deel van het wegennet vrijgegeven voor ecocombi-vrachtwagens. Dat is gebeurd nadat Transport en Logistiek Nederland (TLN) om een herbeoordeling had gevraagd bij de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam. Bij een nieuwe beoordeling bleken veel wegen – die eerder ongeschikt waren verklaard - toch geschikt te zijn voor ecocombi’s.

Een ecocombi, officieel een Langere en Zwaardere Vrachtautocombinatie (LZC), is een vrachtwagen die meer vracht kan en mag vervoeren dan gewone vrachtauto’s. Zo’n ecocombi is maximaal 25,25 meter lang en 60 ton zwaar. Deze vrachtauto’s zijn dus langer, hebben een groter laadvermogen, maar verbruiken nauwelijks meer brandstof dan gewone vrachtwagens. Hierdoor zijn er minder vrachtwagenritten nodig in het havengebied en wordt er tegelijkertijd brandstof bespaard op elke lading. Dat is niet alleen voordelig voor de verlader, het past ook perfect in het duurzaamheidsbeleid van het Havenbedrijf Rotterdam.

Vrijgegeven locaties
Door de nieuwe beoordeling, is voor deze lange combinaties de gehele Maasvlakte vrijgegeven, met uitzondering van de Maasvlakteboulevard en de Noordzeeboulevard. In de Botlek zijn de Botlekweg, de Oude Maasweg en de Westgeulstraat opengesteld voor ecocombi’s. Ook het Botlekgebied aan de Oude Maas vanaf het Hartelkruis toegankelijk geworden. Verder zijn in het Waalhavengebied de Eemhavenweg, de Arie den Toomweg en de Quarantaineweg vrijgegeven. TLN laat weten dat zij tevreden is over de jongste uitbreiding van het ecocombinet in de Rotterdamse haven.

Fruithavengebied
Wegen worden opengesteld als blijkt dat een ecocombi kan keren op een desbetreffende weg. De Droogdokweg en het gebied in de richting van de RDM blijven daardoor nog achter in het nieuwe wegenplan voor ecocombi’s. Waalhaven Oostzijde en de zijwegen daarvan, zijn eveneens nog niet toegankelijk voor gecombineerde vrachtwagens. Aanvragen voor het vervoer met ecocombi’s in het Fruithavengebied zullen apart worden beoordeeld.

LZV Wegenkaart
In de Rotterdamse haven werden vorig jaar al een aantal locaties vrijgegeven, onder meer Mainport Rotterdam aan de Droogdokweg, Het Barge Center aan de Waalhaven-Westzijde, de Interforest Terminal aan de Streefwaalseweg in de Eemhaven en de Uniport Terminal aan de Waalhavenweg. Op het moment dat de trajecten worden vermeld op de LZV Wegenkaart van de RDW, zijn deze officieel toegankelijk voor ecocombi’s. Deze digitale en overzichtelijke kaart is hier te vinden:

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page