Persbericht

Economische schade door fragiele infrastructuur

Een nieuw kabinet moet jaarlijks minstens één miljard euro extra investeren in slimmere en nieuwe infrastructuur. Dit stelt een coalitie van 13 bedrijfslevenorganisaties nadat uit een vandaag gepubliceerd onderzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat goederenstromen in Nederland verder vastlopen. Volgens de organisaties is er voor politieke partijen daarom werk aan de winkel om verdere economische schade te voorkomen.

De organisaties, van Bouwend Nederland, CBRB, Deltalinqs, evofenedex, Port of Amsterdam, Port of Rotterdam, KNV, Koninklijke BNL-Schuttevaer, ORAM, TLN, VRC tot VVW, zetten de noodzakelijke investeringen vandaag uiteen in een brief aan informateur Edith Schippers.

De COO van het Havenbedrijf Rotterdam Ronald Paul voegt aan het breed ondertekende pleidooi vanuit de goederensector toe;

“Voor HbR is bereikbaarheid essentieel. Wij roepen het Kabinet op niet alleen knelpunten op te lossen, maar ook gericht kansen te benutten voor de Nederlandse economie en de zeehavens. Dat kan op basis van de uitkomsten van de MIRT-corridoronderzoeken en de nieuwe NMCA-studies. Het tijdig realiseren van essentiële verbindingen tussen Rotterdam en de Europese groeiregio’s maakt regeren weer tot vooruitzien”

Ronald Paul, Havenbedrijf Rotterdam

Schade

Nederlanders verdienen hun geld voor een groot deel met handel, ondersteund door een slimme logistiek. Het ministerie spreekt vandaag echter over ‘aanzienlijke mobiliteitsopgaven’ over de weg, het water, het spoor en door de lucht bij een hoge economische groei. Zo staan steeds meer chauffeurs nodeloos lang stil op de weg, wachten binnenvaarders voor te drukke sluizen en raken machinisten van goederenwagons in de knel tussen een toenemend aantal reizigerstreinen. Ook komen steeds meer productielijnen stil te liggen en loopt de afwikkeling van goederenstromen op Schiphol en de zeehavens tegen de grenzen aan. De totale maatschappelijke kosten lopen hierdoor in 2040 op tot maar liefst zes miljard euro per jaar. Eerder bleek uit onderzoek van TNO al dat de economische schade door files de afgelopen jaren steeg naar ruim één miljard euro per jaar.

Oplossingen

Volgens het bedrijfsleven tonen alle onderzoeken aan dat extra investeringen in slimmere en nieuwe infrastructuur de hoogste politieke prioriteit verdienen. Om het tij snel te kunnen keren, willen zij met een nieuw kabinet samenwerken aan slimme oplossingen voor de grootste knelpunten. Naast investeringen in meer wegen, vaarwegen en spoorwegen zien ondernemers ook oplossingen in digitalisering en internationale samenwerking. Omdat veel bruggen, tunnels en sluizen halverwege de vorige eeuw gebouwd zijn, achtten de organisaties slot ook jaarlijks minstens 500 miljoen euro extra nodig om de infrastructuur op peil te houden. Stremmingen door bijvoorbeeld de lange afsluiting van de Merwedebrug, zorgden recent voor forse economische schade.

Kernboodschap

Havenbedrijf Rotterdam maakt zich vandaag samen met andere bedrijfslevenorganisaties hard voor minstens één miljard euro extra investeren in slimmere en nieuwe infrastructuur. De brede coalitie zet de noodzakelijke investeringen uiteen in een brief aan informateur Edith Schippers nadat nu blijkt dat goederenstromen in Nederland bij meer economische groei verder vastlopen. De organisaties willen dat een nieuw kabinet een goed geoliede goederenstroom over de weg, het water, het spoor en door de lucht zeker stelt door extra geld vrij te maken voor het hele logistieke netwerk – fysiek en digitaal. Daarom pleiten zij voor noodzakelijke capaciteitsuitbreidingen van wegen, vaarwegen en spoorwegen en oplossingsmogelijkheden door innovatie, digitalisering en betere internationale samenwerking.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page