Nieuws

Eerste deel hydrocracker arriveert in Derde pet

Vandaag arriveerde het eerste onderdeel voor de nieuwe hydrocracker-installatie in Rotterdam. De unit, een vacuüm fractionatietoren van ongeveer 50 meter lang en 9 meter breed, werd gebouwd in België. De toren werd bij de ExxonMobil-raffinaderij in de Botlek (havennummer 4090) aan wal gebracht.

Hoogwaardige brandstoffen

Met een investering van ruim een miljard dollar in een nieuwe hydrocracker-installatie versterkt ExxonMobil de toonaangevende positie van de Rotterdamse raffinaderij binnen de Europese raffinagesector. De hydrocracker gaat zwaardere producten omzetten in schonere, hoogwaardiger eindproducten zoals basisoliën voor smeermiddelen en ultra-laagzwavelige diesel. De Rotterdamse raffinaderij is al een van de meest energie-efficiënte raffinaderijen in Europa, en met deze investering zal de energie-efficiëntie nog verder verhogen met vijf procent.

De raffinaderij produceerde al langer laagzwavelige diesel, maar met de hydrocracker wordt de productiecapaciteit daarvan nu verder uitgebreid. Daarnaast zal voor de eerste keer gebruik gemaakt worden van ExxonMobil’s gepatenteerde hydrocracking technologie om EHC™ groep II basisolie te produceren in Europa. Basisolie is het belangrijkste ingrediënt voor de productie van hoogwaardige smeerolie en vetten. Hiermee komen we tegemoet aan de groeiende vraag naar schonere brandstoffen voor transport en dragen we bij aan de energie-efficiëntie van de Europese transportsector. Naast de bouw van een nieuwe installatie en een aanpassing van de bestaande hydrocracker-unit, verrijzen er op het terrein zes nieuwe smeerolietanks.

Extra werkgelegenheid

De bouw van de hydrocracker is ook goed voor de werkgelegenheid in de Rotterdamse haven. De raffinaderij voorziet dagelijks werk aan meer dan 650 mensen en een veelvoud daarvan van aannemers en dienstverleners. Tijdens de bouwperiode van drie jaar zijn gemiddeld zo’n 600 extra mensen op het terrein aan het werk, met een piek tot 1300 extra mensen in 2017. Nadat de installatie naar verwachting eind 2018 wordt opgestart, zorgt de nieuwe installatie vanaf 2019 structureel voor zo’n veertig extra arbeidsplaatsen.

Esso Nederland BV heeft, naast de raffinaderij, chemiefabrieken en een smeeroliefabriek de regio. Het bedrijf voorziet de markt van brandstoffen en smeermiddelen onder de merken Esso en Mobil. De raffinaderij in Rotterdam heeft een productiecapaciteit van ongeveer vaten per dag en is sinds 1959 in bedrijf.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page