Persbericht

Eerste overslag op Maasvlakte 2

Dit weekeinde zijn op het binnenwater van Maasvlakte 2 de eerste commerciële goederen overgeslagen. Op één van de twee speciaal ingerichte ligplaatsen werden olieproducten van de ‘Blue Marlin’ naar de ‘Chemtrans Sea’ overgeslagen. Omdat de ligplaatsen beschut zijn kan er sneller, bedrijfszekerder en veiliger gewerkt worden dan bij overslag op open zee. Eind dit jaar komen de terminals op Maasvlakte 2 in bedrijf en worden er ook containers overgeslagen.Foto: Aeroview - Op palen 90, onder in beeld, laadt de Chemtrans Sea olieproducten uit de Blue Marlin. Op Palen 91 ligt de Princimar Loyalty.

De overslagfaciliteiten in de noordwest hoek van Maasvlakte 2 zijn een uitbreiding van de reeks bestaande boord-boord locaties in de haven. Voor de nieuwe ligplaatsen zijn tweemaal acht grote palen geplaatst. Hieraan kunnen schepen met een lengte van 225 tot 350 meter afmeren. De maximale waterdiepte bedraagt 23,65 meter NAP. Er kunnen zowel brandstoffen en andere vloeibare lading, als droge goederen zoals kolen en granen aan de palen worden overgeslagen. Daarnaast zijn het ‘places of refuge’, waar schepen in nood terecht kunnen. De investeringen voor de ligplaatsen bedragen ongeveer € 9 miljoen ..

Minder risico

Met de nieuwe locatie wil het Havenbedrijf overslag aantrekken die die nu boord-boord op zee plaatsvindt voor onder andere de Zuidoostkust van Engeland (Southwold) en bij Denemarken (Skagen). Dit levert milieu- en veiligheidsrisico’s op. In de haven zijn de risico’s veel kleiner en levert de overslag veel bedrijvigheid op voor dienstverleners. De overslag van dit weekeinde op het binnenwater is de eerste commerciële activiteit op Maasvlakte 2.

Uitbreiding capaciteit

De overslag van droge bulk op de nieuwe ligplaatsen betekent een uitbreiding van de totale capaciteit van de bulkterminals in de Rotterdamse haven. De drijfkranen die gebruikt worden bij de overslag van dit type lading worden hoofdzakelijk geleverd door deze terminals. Directeur Procesindustrie en Massagoed van Havenbedrijf Rotterdam, Bas Hennissen, is blij met de capaciteitsuitbreiding: “In Rotterdam zijn we altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden om onze dienstverlening uit te breiden. Hier snijdt het mes aan twee kanten. Nieuwe business kan worden aangetrokken door en voor onze klanten. Tegelijkertijd brengen we de milieurisico’s die ontstaan bij boord-boord overslag op zee terug”.

Gefaseerd invullen

De nieuwe overslagfaciliteit is mogelijk doordat, volgens plan, de invulling van Maasvlakte 2 gefaseerd plaatsvindt. Om braakliggend terrein tot een minimum te beperken, wacht het Havenbedrijf Rotterdam met het opspuiten van nieuw terrein tot ontwikkelingen in de markt daarom vragen. De toepassing van boord-boord overslag is zodoende efficiënt gebruik van ruimte die tijdelijk beschikbaar is. Maasvlakte 2 biedt in de toekomst ruimte voor nog eens 300 hectare nieuw bedrijfsterrein.

Foto: Aeroview - Op palen 90, onder in beeld, laadt de Chemtrans Sea olieproducten uit de Blue Marlin. Op Palen 91 ligt de Princimar Loyalty.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page