Veiligheid

Eerste stappen in milieuvriendelijk ontgassen van schepen

04 september 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Varend ontgassen door binnenvaarttankschepen wordt in heel Nederland verboden. Daarom is het belangrijk dat er voldoende veilige en milieu verantwoorde alternatieven zijn voor het ontgassen naar de buitenlucht. Het ministerie stelt 250.000 euro ter beschikking om mobiele ontgassingsinstallaties te testen.

René de Vries, Havenmeester Havenbedrijf Rotterdam en Minister Van Nieuwenhuizen in gesprek
Foto v.l.n.r: René de Vries, Havenmeester Havenbedrijf Rotterdam en Minister Van Nieuwenhuizen

Schepen moeten hun laadruimten op een milieuvriendelijke manier kunnen ontdoen van dampen die achterblijven wanneer een schip zijn vloeibare lading heeft gelost. Het zogenaamd ‘ontgassen’ vindt nu nog vaak varend plaats. Met het ontgassen worden de nog aanwezige ladingdampen in een tankschip uit het scheepsruim geblazen, zodat daarna andere stoffen kunnen worden vervoerd.

Minister Van Nieuwenhuizen woonde vandaag een proef bij met een mobiele ontgassingsinstallatie in de Seinehaven. “Ik vind het belangrijk dat er snel alternatieven zijn voor het varend ontgassen. Het is kwalijk voor de bemanning en omwonenden maar het is ook niet goed voor het milieu. We moeten snel meer weten wat de beste manier is om dit te doen en deze proeven helpen daarbij”.