Duurzaamheid
Persbericht

Eneco en Vattenfall openen Windpark Slufterdam 2.0 met dubbel zoveel vermogen

Bron: Eneco en Vattenfall

Eneco en Vattenfall nemen vandaag een nieuwe en verbeterde versie van windpark Slufterdam in gebruik. In het park, dat sinds 2002 duurzame energie levert, zijn de 17 bestaande windmolens vervangen voor 14 veel efficiëntere exemplaren. Het vermogen is daardoor bijna verdubbeld van 25,5 MW naar 50,4 MW. Jaarlijks wekken de 14 windmolens 180 GWh windstroom op, genoeg voor het gemiddelde jaarverbruik van zo’n 60.000 huishoudens.

Foto: Eneco en Vattenfall

De energiebedrijven zijn medio 2017 gestart met de voorbereidingen voor het vervangen van de windmolens. In zo’n 1,5 jaar tijd zijn de oude windmolens gedemonteerd, is de infrastructuur voor het nieuwe windpark aangelegd en zijn de nieuwe windmolens geplaatst.

Dat dit project succesvol is gerealiseerd is mede te danken aan de constructieve samenwerking tussen de verschillende partijen in dit gebied. Door de unieke locatie van het park komen hier een diversiteit aan maatschappelijke en economische belangen samen. Van natuurorganisaties (Stichting Het Zuid-Hollandse Landschap en Natuurmonumenten) tot het Havenbedrijf Rotterdam en van gemeenten (Westvoorne en Rotterdam) tot twee concurrerende energiebedrijven (Eneco en Vattenfall). Allemaal werkten ze samen aan de realisatie van het einddoel: meer duurzame energie die tevens bijdraagt aan natuurherstel.

Lies van der Pol, wethouder gemeente Westvoorne: ‘Als gemeente willen we verduurzamen en een bijdrage leveren aan de energietransitie. Draagvlak bij onze inwoners en een goede inpassing van duurzame energiebronnen in ons landschap zijn daarbij belangrijke randvoorwaarden. Samen met Eneco en Nuon hebben we daar invulling aan kunnen geven door twee fondsen op te richten, waaronder het Leefbaarheidsfonds, waarmee we verenigingen, scholen en maatschappelijke organisaties financieel ondersteunen in het verduurzamen.’

Naast het Leefbaarheidsfonds wordt er door de betrokken partijen ook een Natuurfonds in het leven geroepen. Michiel Houtzagers, directeur van Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en Anneklaar Wijnants van Natuurmonumenten zijn blij met het fonds: ‘Windpark Slufterdam ligt direct naast een prachtig natuur- en recreatiegebied. Met dit fonds kunnen we investeren in de bijzondere kustnatuur die zo kenmerkend is voor dit gebied en de natuurbeleving vergroten.’

Eneco is trots op dit project en de wijze waarop de samenwerking vormgegeven is. Cees de Haan, directeur Eneco Solar en Wind: ‘Om Nederland duurzamer te maken zullen er de komende jaren windparken bijgebouwd moeten worden. Dat kan alleen als daar ook draagvlak voor is. De enige juiste aanpak is samen aan duurzame energie werken met oog voor ieders belangen en het maatschappelijk belang.’

Peter Smink, CEO Vattenfall Nederland: ‘Voor Vattenfall is elke stap die we maken met o.a. wind energie een belangrijke mijlpaal, want dat past volledig bij onze ambitie om binnen 1 generatie fossielvrij te zijn.
Dit windpark ligt op een unieke wind locatie waar het volop waait. Met de nieuwe grotere windmolens kunnen we hier perfect gebruik van maken.’

Feiten en cijfers Windpark Slufterdam

  • 14 windmolens type Vestas VII2, 8 in eigendom van Vattenfall 6 in eigendom van Eneco
  • 3,6 MW per windmolen, totaal 50,4 MW opgesteld vermogen
  • GVB neemt stroom af van de Vattenfall windmolens
  • Royal Schiphol Group n.v. neemt de stroom af van een deel van de windmolens van Eneco. Voor het overige deel is Eneco in gesprek met lokale partijen.

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Zo willen we klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page