Showcase

Energie voor vandaag. Grondstoffen voor de toekomst.

Het Havenbedrijf Rotterdam wil zijn industriële cluster van wereldformaat nog verder uitbreiden. Een sterke biobased industrie speelt hierbij een hoofdrol van strategisch belang. Rotterdam is momenteel de grootste ‘BioPort’ ter wereld. In de haven wordt jaarlijks meer dan 1,2 miljoen ton biobrandstoffen geproduceerd. In BioPort Rotterdam wordt meer dan 15 miljoen ton grondstoffen voor de hernieuwbare industriesector en meer dan 1 miljoen ton biomassa verhandeld, opgeslagen en overgeladen. Deze biomassa wordt gebruikt om bio-energie op te wekken. Met het oog op de snel stijgende internationale vraag naar biobased producten en daarmee samenhangende toename van de goederenstromen is een efficiënte diepwaterhaven van cruciaal belang voor de ontwikkeling van een kosteneffectieve biobased economie.

Download de infographic om hem nader te bekijken

Het Havenbedrijf Rotterdam voorspelt een zonnige toekomst voor de biobased industrie en wil de leidende positie van Rotterdam op dat gebied daarom verder versterken. Om groeimogelijkheden te kunnen bieden, heeft de haven van Rotterdam een terrein van ca. 40 ha op Maasvlakte 2 gereserveerd voor greenfieldactiviteiten die specifiek gericht zijn op een innovatieve chemische industrie met biomassa als grondstof.

Een uniek kenmerk van dit gebied is het zogenaamde Plug & Play-concept. In samenwerking met gespecialiseerde leveranciers, E.ON, Vopak, Stedin en Evides investeert de haven van Rotterdam in de benodigde plaatselijke industriële infrastructuur en nutsvoorzieningen. Zo kunnen biobased bedrijven zich op hun kerntaken blijven richten. Bovendien hoeven nieuwkomers geen kapitaal vrij te maken voor zaken zoals tankopslag, energienetten, installaties voor afvalwaterzuivering en stoomketels. Hierdoor kunnen bedrijven in sommige gevallen 20 procent op hun initiële investeringskosten besparen.

BioPort Rotterdam is een zeer strategische en aantrekkelijke bedrijfslocatie voor biobased bedrijven. Nederland heeft de meest concurrerende suikerindustrie ter wereld. Jaarlijks wordt er in Rotterdam meer dan tien miljoen ton graan, maïs en houtcellulose verhandeld, opgeslagen en overgeladen. Daarnaast is Rotterdam de belangrijkste haven van Europa en een belangrijke hub voor internationale goederenstromen. Met andere woorden, omdat er via deze Nederlandse haven al enorme hoeveelheden biomassa verhandeld worden, zijn biobased bedrijven in Rotterdam altijd verzekerd van een flexibele en betrouwbare toevoer van alle mogelijke soorten grondstoffen.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor een van onze nieuwsbrieven.

Nieuwsbrieven

Contact

Wilt u meer weten of heeft u een tip voor de redactie? Neem contact op met:

Stijn Effting Havenbedrijf Rotterdam
Stijn Effting
Program Manager Renewable Chemicals and Fuels
Wilco van der Lans
Program Manager Renewables

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page