Energietransitie

Energiedossier: Haven kan kwart bijdragen aan CO2-reductie

18 oktober 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

De industrie in Rotterdam werkt aan een reeks projecten waarmee 20 tot 25 procent van de Nederlandse CO2-reductiedoelstelling voor 2030 kan worden bereikt. Welke projecten zijn dit en wat speelt er nog meer in Rotterdam op het gebied van energietransitie? Het AD maakte een Energiedossier met alle actualiteiten.

Zonsondergang maasvlakte (foto: Kees Torn)
Foto: Kees Torn

Lees over start-up Skoon dat als doel heeft om de scheepvaart schoner te maken door het delen van batterijen die geladen zijn met groene stroom. Eerst met de binnenvaart, maar zij zien ook een toekomst in de zeevaart. Naast de scheepvaart, heeft Skoon een platform gelanceerd waar vraag en aanbod van batterijverhuur samen komen. Niet alleen Skoon wil een CO2-reductie zien, ook het Circular Steam Project van LyondelBasell. LyondellBasell is een chemische grondstoffenproducent die haar innovatieve stoomtechnieken wil inzetten om afvalwater om te zetten in energie. Het resultaat? Genoeg energie om het elektriciteitsverbruik van Breda te compenseren. En de wens is er om dit wereldwijd toe te passen.

Misschien wel een van de grootste, niet-menselijke aanjagers van de energietransitie is het waterstofmolecuul. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen blauwe en groene waterstof. Groene waterstof, de meest duurzame variant, kan in de toekomst geproduceerd worden voor de BP-raffinaderij in Rotterdam. Momenteel wordt dit onderzocht door Havenbedrijf Rotterdam, BP en Nouryon en willen hierdoor de grootste waterstoffabriek van Europa worden met een productie van 45.000 ton per jaar.