Energietransitie

Energietransitie in de pijpleiding

16 februari 2023
Hoe kunnen wij je helpen?

'De tijd van duwen en trekken is voorbij. Het momentum van de energietransitie is nu', ervaart Maike Akkers (50), sinds zes jaar Programmamanager Energietransitie Infrastructuur bij Havenbedrijf Rotterdam.

Maike Akkers
Maike Akkers (Foto's: Marc Nolte)

'Hiervoor heb je wel passende infrastructuur nodig in en buiten onze haven. Maar onder de grond is het een wirwar van kabels, leidingen, buizen, soms wel met een doorsnee van 90 centimeter.' Door de energietransitie moeten er veel nieuwe kabels en leidingen bij, terwijl de oude nog worden gebruikt. Maike helpt de wirwar te ontwarren én met succes.

'Zes jaar geleden was energietransitie bij wijze van spreken nog een luchtkasteel. Groene waterstof stond niet eens ter discussie. Dat was te duur. Nu is de mindset anders. Na al het geduw en getrek, kunnen we eindelijk oogsten. We hebben ook het bedrijfsleven en de Rijksoverheid mee. Het is een leuke tijd. Wel moeten we opletten dat we de versnelling kunnen bijbenen', vertelt Maike.

Slim bundelen

Het aanleggen van pijpleidingen en kabels voor elektriciteit, waterstof, warmte en CO2 kost tijd. Maike: 'Hiervoor moet je ver van tevoren plannen. Denk aan een periode van vier jaar tot 10 jaar. Daarbij moet je er rekening mee houden dat je nieuwe leidingen en kabels nodig hebt, terwijl de oude nog in gebruik zijn. Vandaar dat het een drukke boel is onder de grond. We kijken nu met netbeheerders en het Havenbedrijf Rotterdam hoe we de oude en nieuwe elektriciteitskabels slim kunnen bundelen tot een hoofdinfrastructuur met verdeelstations. Op de Kop van Beer en onze Maasvlakte hebben we dit al deels gerealiseerd.'

Groene waterstof

Als je voor het vervoer van elektriciteit via hoogspanningsmasten een strook land van 120 meter breed nodig hebt, heb je voor dezelfde energie via een waterstofleiding een strook land van 10 meter breed nodig. Transport van energie in de vorm van waterstof scheelt daarmee schaarse grond. Dat is gunstig, want zo kun je de drukte in de leidingstroken beperken.

'Als havenindustrieel complex zijn we hard op weg naar een complex dat draait op groene energie'

Maike Akkers

Maike vertelt verder: 'Bedenk daarbij dat we van onze Noordzeewind meer elektriciteit opwekken dan we direct nodig hebben én al die elektriciteit niet past in ons elektriciteitsnet. Daarom zetten we graag een deel van de elektriciteit om in groene waterstof. Waar deze waterstof goed voor is? De waterstof die we hier produceren en importeren is bedoeld als duurzame energiebron of grondstof voor industrie- en mobiliteitstoepassingen in Noordwest-Europa. Voor deze waterstof zijn we ook de doorvoerhaven.'

Lopende energietransitieprojecten

Maike is 'heel erg blij', zoals ze zelf zegt, met de huidige status van de energietransitieprojecten waarmee zij zich bezighoudt: 'Voor het transport en de opslag van waterstof en CO2 in de haven liggen we op koers met de infrastructuur. Dit geldt ook voor de buisleidingenbundel van Rotterdam naar Duitsland, de zogenoemde Delta Corridor die naar verwachting in 2027 operationeel is. En we willen aanhaken op het toekomstige waterstofnetwerk van Gasunie buiten de Rotterdamse haven zodat Nederland nog sneller een waterstofeconomie krijgt. Daarnaast vindt uitbreiding van het Warmtenet plaats. Dus we gaan nog beter warmte uit de haven hergebruiken. Alle projecten zitten in de pijpleiding. We maken nu echt stappen. Als havenindustrieel complex zijn we zo hard op weg naar een complex dat draait op groene energie.'

Onze cultuur is goed

Het meest trots is ze op de goede samenwerking met interne en externe partijen: collega's, netbeheerders en bedrijven in de haven. 'Het gaat erom de juiste mensen bij elkaar te brengen, te verbinden. Met een team werken geeft me voldoening, plezier en geluk. Vanuit het Havenbedrijf worden we ook echt gestimuleerd en geholpen. Onze cultuur is goed voor wat we beogen.'

Waterstofauto

Zelf woont Maike in een Rijksmonument in de binnenstad. Ze verduurzaamt het pand voor zover de regels het toelaten. Verder had ze het liefst voor een elektrische auto gekozen. Maar ze heeft alleen een publieke laadpaal tot haar beschikking. Daarom heeft ze gekozen voor een hybride auto. Haar volgende auto? Dat moet een waterstofauto worden, want ze heeft een waterstoftankstation in de buurt. 'Verder reis ik bij voorkeur met het OV of stap op de fiets, ik douche kort, ik zet de kachel laag en ik gooi geen eten weg. Maar dat doen zoveel mensen, zeker nu.'

deining

In deze rubriek ontmoet je mensen die zich inzetten voor een slimme en duurzame Rotterdamse haven en aarde. Laat je door hen inspireren en help mee dit te verwezenlijken. 

Randolf Weterings
Groene waterstof: geen luchtkasteel maar ‘zandkasteel’
Nico van Doorn
‘Energietransitie is net als elastiek’
Hedi Visscher van Port XL
Innovatie zonder toverstaf