Energietransitie

Energietransitie: in meerdere stappen naar een CO2-neutrale haven

Veel kleine stappen, door heel veel partijen, op weg naar een groot doel. De energietransitie is de komende decennia een van de grootste opgaven voor de havengemeenschap in Rotterdam.

Om het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren, heeft de overheid scherpe doelen gesteld op het gebied van reductie van broeikasgassen. Dat kan uiteindelijk alleen wordt bereikt met de introductie van een nieuw energiesysteem. Dat kost tijd. Intussen nemen we alvast maatregelen om zoveel mogelijk uitstoot op de korte termijn te beperken.

Dit jaar zal met een nieuw klimaatakkoord een belangrijke stap worden gezet. Op dit moment wordt daarover gesproken aan verschillende thematafels die het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat heeft ingesteld. De haven van Rotterdam speelt hierin een belangrijke rol gezien de concentratie aan industrie.

Om de belangrijkste aspecten van de energietransitie helder voor het voetlicht te brengen, heeft het Havenbedrijf een toegankelijk en handzaam overzicht samengesteld van onder andere het overkoepelende doel, coalities van partijen die hieraan werken en oplossingsrichtingen.

Rapport Wuppertal Institut

De energietransitie stond ook centraal op de Energy in Transition Summit 2018 die het Havenbedrijf Rotterdam in april in Rotterdam organiseerde. Daar werden ook nieuwe transitiepaden gepresenteerd voor verduurzaming van de sector transport en logistiek in een rapport van het Wuppertal Institut. Het volledige rapport is nu gepubliceerd en kan hieronder worden gedownload.

Met transport over zee en in het achterland met Rotterdam als eind- of vertrekpunt is jaarlijks circa 25 miljoen ton CO2 gemoeid. Het grootste deel hiervan kan aan zeetransport worden toegeschreven: 21,5 miljoen ton. Dit is vergelijkbaar met 2% van de wereldwijde emissies van de maritieme sector. Het hoge aandeel van transport over zee is natuurlijk verklaarbaar in verband met de lange afstanden die worden overbrugd. Bij inkomende vracht gaat het hier gemiddeld over 7.233 kilometer.

Om de uitstoot van deze sector in 2050 met 95% te reduceren, kan een belangrijk deel worden bereikt op basis van efficiency-maatregelen, maar daarna moeten andere brandstoffen worden ingezet. Volgens het Wuppertal Institut kunnen LNG en biofuels de komende decennia helpen om de transitie vorm te geven. Het uiteindelijk doel kan echter alleen worden bereikt op basis van elektrificatie, waterstof en ook de inzet van synthetische brandstoffen zoals methanol.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page