Nieuws

Engelstalig procederen in zeerechtzaken Rotterdam

De rechtbank Rotterdam biedt vanaf 1 januari 2016 in bepaalde categorieën zaken de mogelijkheid om de procedure in het Engels te voeren. Het gaat om zaken op het gebied van het zee- en vervoerrecht of de internationale handelskoop.

De maritieme kamer van de rechtbank Rotterdam is gespecialiseerd in dergelijke zaken, en juist in die zaken zijn vaak internationale partijen betrokken. In zulke zaken kunnen partijen gezamenlijk kiezen voor een Engelstalige behandeling. Het gaat hier om een pilot. De rechtbank Rotterdam hoopt hiermee nog beter aan te sluiten bij de behoeften van de internationale handel. De pilot geldt voorlopig voor anderhalf jaar. De geldende procesregels in het Nederlands en in het Engels staan op de website rechtspraak.nl

In oktober is de rechtbank Rotterdam al begonnen met het publiceren van Engelstalige samenvattingen van haven gerelateerde uitspraken. De relevantie van die zaken strekt zich vaak uit tot (ver) buiten het Nederlandse taalgebied. Door Engelstalige samenvattingen te publiceren stelt de rechtbank ook buitenlandse bedrijven, advocaten en wetenschappers beter in staat op de hoogte te blijven van voor hen belangwekkende uitspraken.

Voorbeelden van recente uitspraken met een Engelstalige samenvatting zijn de zaak van zeelieden die achterstallige pensioenverplichtingen van hun failliete reder proberen recht te zetten en een zakelijk geschil tussen een bedrijf in Dordrecht en een zakenpartner in de Verenigde Arabische Emiraten.

Bron: Rechstpraak.nl / Schuttevaer

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page