Duurzaamheid
Column

Ervaar de derde revolutie bij RDM Rotterdam

“Er zijn technologisch gezien weleens saaiere tijden geweest.” Ik hoor het mijzelf zeggen tijdens een rondleiding over het RDM-terrein. “Met ontwikkelingen op het gebied van 3D-printing, robotisering, drones en Internet of Things kan je best spreken van een revolutie!” Mag je spreken van een revolutie als je de geschiedenis niet kent? Als ik het mij goed herinner is het adagium in iedere geschiedenisles: Om het heden te begrijpen, moet je het verleden goed kennen.

Vorige eeuw
In de hoogtijdagen van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij in de jaren dertig van de vorige eeuw hebben duizenden werknemers het ss Rotterdam gebouwd. Zonder vakmanschap en innovatie was dat nooit gelukt. Aan het begin van de vorige eeuw was ook sprake van een technologische revolutie (de tweede industriële revolutie); auto, consumptiemaatschappij en welvaart voor iedereen. Tien jaar later begon de grote depressie en één van de donkerste perioden uit de geschiedenis en, zo je wilt, was dit de voedingsbodem voor een wereldoorlog.

Het illustreert volgens mij dat technologie, hoe veelbelovend ook, maar een deel van de puzzel is. Overheid, onderwijs en bedrijfsleven moeten samenwerken om revoluties niet te laten ontsporen. Om aan de toekomst te werken moet je het verleden niet alleen kennen, maar ook begrijpen. Veel van waar wij mee worstelen heeft zich al eens voorgedaan in de geschiedenis of is in ieder geval sterk vergelijkbaar. Laten we daar van leren en bewust van blijven.

RDM Rotterdam
Onder de noemer RDM Rotterdam is Havenbedrijf Rotterdam met veel partners op een bijzondere manier bezig met gebiedsontwikkeling. Het gaat in dit geval niet zozeer om de hardware, al zijn de bakstenen loodsen prachtig, maar om de software. RDM Rotterdam brengt startende bedrijven en studenten/scholieren samen om nieuwe oplossingen te bedenken voor de technologische uitdagingen van onze haven. Daarbij is vakmanschap en innovatief denken cruciaal. Op dit moment wordt er weer een scheepsschroef gemaakt in de voormalige machinehal (nu Innovation Dock). Sterker nog, het lijkt wel een wedstrijd tussen Jules Dock (scheepsschroef van composiet) en RAMLAB (3D geprint van metaal). En één kavel verder is een groep studenten in het Aqualab bezig met het ontwikkelen en testen van aquatic drones. Werken aan de toekomst van een slimme haven dus!

Op RDM Rotterdam kijken we met elkaar vooruit en bouwen we verder op het innovatieve fundament uit het verleden. Dat werpt zijn vruchten af. Kom langs en ervaar de rijke geschiedenis maar ook de dynamiek van werken aan de toekomst op RDM!

Jouke Goslinga, Programmamanager RDM Rotterdam

RDM

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Zo willen we klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

RDM Rotterdam

RDM Rotterdam is de innovatie-etalage van Rotterdam en werkt als een katalysator voor innovatie. Hier komen onderwijs, onderzoek en ondernemen samen.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page