Digitalisering
Nieuws

EU-rapporteur Maritime Single Window brengt werkbezoek aan Rotterdam

Op maandag 26 november heeft Europarlementariër Deirdre Clune, lid van de Europese Volkspartij in het Europees Parlement, een werkbezoek gebracht aan het Havenbedrijf Rotterdam. Mevrouw Clune is rapporteur namens het Europees Parlement op de European Maritime Single Window environment (EMSWe) Verordening en vanwege de mogelijke impact van dit dossier een belangrijke stakeholder voor HbR.

Europarlementariër Deirdre Clune

Europarlementariër Deirdre Clune, Foto: Europees Parlement

Na een algemene introductie over de haven in historisch perspectief, de belangrijkste havenactiviteiten in Rotterdam én een vooruitblik op toekomstige uitdagingen (energietransitie, digitalisering) door Mark Dijk, Manager External Affairs, heeft de rapporteur een bezoek gebracht aan het Haven Coördinatie Centrum (HCC) onder leiding van Rijkshavenmeester Rene de Vries. Daar heeft ze een inkijkje gekregen in de gegevens die havenautoriteiten nodig hebben om te zorgen voor een veilige, vlotte en efficiënte afhandeling van de scheepvaart. Na het bezoek aan het HCC stond een gesprek met Allard Castelein op het programma. De CEO van het Havenbedrijf benadrukte dat van groot belang is dat data met data kan communiceren en digitalisering alleen succesvol kan zijn als er sprake is van een grote mate van dataharmonisatie. Ook met oog op Port Call optimalisatieprocessen in de haven en bij de ontwikkeling van digitale apps zoals Pronto en Navigate.

De impact van de Brexit op de haven van Rotterdam kwam tijdens het bezoek meerdere malen ter sprake. We hebben aangegeven dat Rotterdam blijft inzetten op een goede voorbereiding, ongeacht de onderhandelingsuitkomsten.

Na een presentatie van Iwan van der Wolf, Managing Director Portbase, over de werking en toegevoegde waarde van port community systems, volgde een inhoudelijke discussie over het EMSWe dossier in aanwezigheid van Isabelle Ryckbost, Secretaris Generaal van de European Sea Ports Organisation (ESPO). Alle partijen aan tafel waren het erover eens dat flexibiliteit in het EMSWe voorstel onontbeerlijk is om grotere havens niet op achterstand te zetten en ook de kleine havens in Europa vooruit te helpen door middel van digitalisering. Verwachting van de rapporteur is dat het Europees Parlement zal instemmen met het openhouden van de meldingsroute via het PCS in de Single Window Verordening. Deze route leek eerder onder druk te staan omdat Europa wil toewerken naar 1 meldingsingang voor de scheepvaart op nationaal niveau. HbR heeft in de afgelopen maanden bij verschillende partijen en beleidsmakers gepleit voor behoud van Portbase als (optionele) meldingsingang voor de scheepvaart.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page