Energietransitie

Financiering voor CO2-opslag onder Noordzee is rond

12 mei 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Vier bedrijven in de Rotterdamse haven gaan CO2 afvangen en opslaan in een leeg gasveld onder de Noordzee: het Porthos project. De Nederlandse overheid stelt hiervoor max. zo'n 2 miljard euro subsidie beschikbaar. Het is voor het eerst dat er in Nederland op grote schaal CO2 afgevangen en opgeslagen gaat worden.

Infographic Porthos

De methode staat bekend als CCS: de Engelse afkorting voor carbon capture and storage. In het Nederlandse Klimaatakkoord werd twee jaar geleden al afgesproken dat ongeveer de helft van de CO2-reductiedoelstelling van de industrie in 2030 gehaald mag worden met behulp van CCS. Sindsdien was het de vraag wie er mee zouden doen en hoe hoog de rekening zou worden.

Overheid betaalt verschil

Bedrijven betalen voor rechten om CO2 uit te mogen stoten. Dat was een tijd vrij goedkoop, zo'n 5 tot 10 euro, maar is inmiddels 50 euro per ton. Afvang, transport en opslag in gasvelden onder de Noordzee kost in dit project volgens het Havenbedrijf Rotterdam gemiddeld grofweg zo'n 80 euro per ton. De overheid legt met de subsidie het verschil bij. Als de CO2-prijs verder stijgt, wordt de subsidie minder.

Infographic CO2 opslag Noordzee

De subsidieaanvragersbedrijven die meedoen met het Porthos project zijn Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products. Het gaat om geld uit de SDE++-subsidieregeling die tot nu toe voornamelijk voor de opwekking van duurzame energie uit zon en wind werd gebruikt. Vanaf 2024 moet er jaarlijks 2,5 megaton CO2 worden afgevangen en opgeslagen. Shell Pernis neemt daarvan met 1,1 megaton bijna de helft voor zijn rekening. Die 1,1 megaton is ongeveer een kwart van de totale CO2-uitstoot van de raffinaderij.

De infrastructuur wordt aangelegd door het Havenbedrijf Rotterdam, de Gasunie en Energiebeheer Nederland (EBN). Het gaat om leidingen waardoor de afgevangen CO2 van de bedrijven naar een leeg gasveld 20 kilometer uit de kust van Hoek van Holland getransporteerd wordt. Hiervoor is geld vanuit de Europese Unie had al eerder € 102 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor Porthos.

Bron: NOS

Co-financed by the Connecting Europe Facility of the European Union