Energietransitie
Column

Gas (op)geven voor Power-2-X!

De industrie staat voor een grote uitdaging om de komende decennia de CO2-uitstoot flink omlaag te brengen om de klimaatdoelstellingen te behalen. Over de oplossingsrichtingen is eigenlijk iedereen het wel eens: industriële elektrificatie is een van de belangrijke middelen. Industriële elektrificatie, ook wel Power-2-X genoemd, is het vervangen van fossiel (olie, gas en kolen) gedreven processen door elektrisch gedreven processen (op groene stroom). Op dit moment kent elektrificatie nog de nodige uitdagingen op technisch, organisatorisch en financieel vlak. Om versnelling te realiseren is het tijd om tot actie over te gaan.

Alice Krekt

Om de ontwikkeling en implementatie van Power-2-X-technologieën te versnellen en daarmee grootschalige CO2-reductie te bereiken, hebben Deltalinqs, VoltaChem en FME het initiatief genomen voor een Fieldlab Industriële Elektrificatie. Een fieldlab is een fysieke plek waar technologieën getest, ontwikkeld, gedemonstreerd en op een redelijke schaalgrootte toegepast kunnen worden. Het is bovendien een plek waar partijen die bezig zijn met elektrificatietoepassingen bij elkaar kunnen komen om kennis te ontwikkelen en uit te wisselen, allemaal met als doel om de vergroening van industriële clusters in heel Nederland te versnellen.

Natuurlijk in Rotterdam

Fieldlabs zijn niet nieuw. Zo hebben we in Rotterdam bijvoorbeeld al een fieldlab voor 3D-metaalprinten, een fieldlab voor blockchaintechnologieën en er is Plant One als pilotfaciliteit, maar voor elektrificatie zou dit wel het eerste fieldlab zijn. Natuurlijk hoort dit Power-2-X-Fieldlab in Rotterdam thuis. Juist hier zit ontzettend veel industrie bij elkaar, wat bijdraagt aan de uiteindelijke implementatie van de technologieën. Ook past het fieldlab uitstekend binnen de ambitie om Rotterdam de koploper te laten zijn in de energietransitie. Momenteel onderzoeken we de haalbaarheid van een fieldlab in Rotterdam, waarin we partners, locatie, benodigde infrastructuur en financiën verkennen om bijvoorbeeld een electrolyser voor duurzame waterstof neer te zetten.

Partners gezocht

Beoogde partners van het Fieldlab Industriële Elektrificatie zijn bedrijven, kennisinstellingen en organisaties die belang hebben bij de verduurzaming van de industrie. Dat kunnen bijvoorbeeld eindgebruikers zijn die hun processen (gedeeltelijk) willen elektrificeren, energiebedrijven die nieuwe services willen testen en technologiebedrijven die hun innovatie in de praktijk willen demonstreren. Het Fieldlab levert technologische, inhoudelijke, bestuurlijke en/of financiële ondersteuning. Samen met deze partners zullen we bepalen welke Power-2-X-technologieen (Power-2-Heat, Power-2-Gas/Hydrogen of Power-2-Product) een plek krijgen. Het doel is om het Fieldlab in 2019 te lanceren.

Energy in Transition Summit

Industriële elektrificatie komt aan bod tijdens de Energy in Transition Summit op 11 april. De summit wordt georganiseerd door het Havenbedrijf Rotterdam. Deltalinqs heeft tot doel om de concrete vooruitgang te boeken in de Energietransitie.

Contact

Bent u niet uitgenodigd voor de Summit, maar wel geïnteresseerd in deelname in het Fieldlab? Laat het me weten.

Alice Krekt
Alice Krekt
Programmadirecteur Deltalinqs Energy Forum
010-402 03 22

Energietransitie

Het Havenbedrijf Rotterdam zet zich in tegen klimaatverandering en wil een voortrekkersrol spelen in de wereldwijde energietransitie. Vermindering van de CO₂-uitstoot en efficiënt gebruik van grond- en reststoffen zijn voor het Havenbedrijf belangrijke opgaven.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page