Showcase

Geen e-nose, maar ‘we-nose’: Samenwerking is de sleutel tot vooruitgang

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met een aantal partijen in de Rotterdamse haven aan de uitbreiding van het we-nose netwerk. Met zoveel partners is samenwerking een must. Environmental Engineer Vincent Smit van BP Raffinaderij Rotterdam B.V.: “Het is een waar leertraject.”

Het raakvlak tussen burgers en bedrijven is vaak dun. Het belang van open communicatie is daarom erg groot. Het we-nose traject is daar een mooi voorbeeld van.”

Frank Schellenboom, Gebiedscommissie Rozenburg

Het we-nose netwerk bestaat uit e-noses. Een e-nose is een meetinstrument om veranderingen in de luchtsamenstelling op verschillende locaties waar te nemen en daarover draadloos data te versturen naar een meldkamer of milieudienst. Het systeem van ‘elektronische neuzen’ is met name handig om geurhinder als gevolg van stoffen of gassen die onbedoeld vrijkomen tijdig te voorkomen. In 2015 staat het aantal geplaatste e-noses op ruim 150. In 2016 loopt het aantal elektronische neuzen in de directe leefomgeving van de haven op tot maar liefst 250 stuks.

Het we-nose netwerk is een waardevolle investering in een gezondere, duurzame en veiligere leefomgeving van de Rotterdamse haven. Volgens Frank Schellenboom van de Gebiedscommissie Rozenburg is het belangrijk om te beseffen dat incidenten niet altijd voorkomen kunnen worden. “Maar dit neemt niet weg dat ze wél zo klein mogelijk gehouden kunnen worden.” Volgens Vincent Smit van BP Raffinaderij Rotterdam B.V. is ook de informatievoorziening een uniek aspect van de e-nose. “Het is dan wel belangrijk dat een ervaringsdeskundige een concrete vertaalslag maakt: wat betekent bijvoorbeeld de verkregen informatie voor omwonenden?”

Dialoog
Bij het ontwikkelen van het we-nose netwerk zijn verschillende belangen vertegenwoordigd, bijvoorbeeld van bedrijven zoals BP of Vopak, maar ook die van lokale woonkernen zoals Westvoorne of Rozenburg. In aanvulling daarop zijn er toezichthoudende organisaties zoals de Milieudienst Rijnmond (DCMR). “Samenwerking tussen de betrokken partijen is belangrijk”, zegt Smit. Schellenboom: “Omwonenden weten dat ze in een industriële omgeving wonen, maar dat er door dit soort ontwikkelingen wel aan hun welzijn gedacht wordt.” Het onderhouden van een goede dialoog en het delen van nieuwe ontwikkelingen is daarom belangrijk. Smit: “Daarbij moet worden aangemerkt dat de huidige communicatievoorziening en transparantie over het netwerk allemaal nog in ontwikkeling zijn.”

De verschillende belangen in de omgeving maken dat we met elkaar verbonden zijn.”

Vincent Smit, Environmental Engineer, BP Raffinaderij Rotterdam B.V.

Meer informatie?

Neem dan contact op met:

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page