Duurzaamheid
Persbericht

Geuzenbos wordt paradijs voor bijen

De Rotterdamse haven biedt verrassend veel natuur. Zo ook het Geuzenbos op de Maasvlakte. De strook gras die daar langs het fietspad N218 ligt, wordt binnenkort nog kleurrijker. Op dinsdag 10 oktober, de Dag van de Duurzaamheid, zaait wethouder Pamela Blok-van Werkhoven van Westvoorne samen met kinderen uit groep 8 van basisschool CBS Anker uit Brielle een ‘Honey Highway’.

Foto: Wim van de Meerendonk (Rijkswaterstaat)

De Honey Highway is een initiatief van Deborah Post. Ze streeft naar zoveel mogelijk bloemen in Nederland, vooral op stroken die ongebruikt zijn, zoals langs rijkswegen en fietspaden. Zo krijgen de bijen meer voedsel. Daarom strooien de scholieren van CBS Anker bloemenzaad uit in de berm bij het Geuzenbos. Op deze manier willen het Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Westvoorne en Deborah Post gezamenlijk een bijdrage leveren om de bijensterfte in Nederland tegen te gaan. Het materiaal en de strook zijn beschikbaar gesteld door het Havenbedrijf, de beheerder van de Rotterdamse haven. “Het Havenbedrijf werkt continu aan een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. We willen een bijdrage leveren daar waar we kunnen”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf.

Geuzenbos

Het Geuzenbos is in de jaren tachtig aangeplant. Maar door slim, natuurlijk bosbeheer zijn open plekken gecreëerd met bosplanten, jonge bomen en struiken. Daardoor ziet het er steeds meer als een natuurlijk bos uit, waar je bovendien de tauros tegen het lijf kunt lopen, een oerrund. Het Geuzenbos wordt beheerd door het Havenbedrijf.

Honey Highway

Het bestaan van bijen, hommels en vlinders staat onder druk. Er is veel groen in Nederland, maar er zijn te weinig bloemen. Honey Highway is een initiatief van biologisch-dynamisch imker Deborah Post. Zij wil iets doen aan de massale bijensterfte in Nederland. Door bermen in te zaaien met meerjarig streekeigen wild bloemenzaad met 44 soorten wordt een blijvend paradijs voor bijen gecreëerd. De bermen zien er hierdoor niet alleen prachtig uit, maar zijn voor de bijen ook een plek waar voedsel (stuifmeel en nectar) te verzamelen is. Bijen zijn een onmisbare schakel in onze voedselketen.

Honey Highway is een initiatief waarbij de bermen van Rijkswegen, Provinciale wegen, Spoorrails en Waterdijken ingezaaid worden met Honey Highway meerjarig streekeigen wild bloemenzaad, afgestemd op de grondsoort. Belangrijk hierbij is dat bijen voldoende voedsel kunnen halen over een zo lang mogelijke periode om zo goed mogelijk te kunnen overwinteren.

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Zo willen we klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page