GGD acht kans op besmetting in haven van Rotterdam klein

27 februari 2020
Hoe kunnen wij je helpen?

Hoewel er inmiddels meerdere besmettingen met het Coronavirus -ook wel bekend als het COVID-19 virus- zijn in Europa, wordt door de GGD-Rijnmond nog steeds aangegeven dat de kans op een besmetting -zeker in de haven- erg klein is. Er worden dan ook, naast de reguliere hygiënevoorschriften, geen aanvullende maatregelen geadviseerd. De GGD Rotterdam-Rijnmond baseert zich hierbij op het advies van het landelijke Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Mocht er een verandering optreden in de situatie dan leest u dat hier.

Tankschepen in de Eemhaven Rotterdam

De Divisie Havenmeester is als Port Health Authority verantwoordelijk om meldingen van schepen op een (vermoeden) van een infectieziekte aan boord door te geven aan de GGD en onderhoudt nauw contact met GGD Rotterdam Rijnmond en andere betrokken instanties over de dreiging van Coronavirus en de te nemen maatregelen.

Lees meer actuele informatie over het Coronavirus op de site van de GGD Rotterdam Rijnmond.

Impact dreiging Coronavirus op goederentransport via scheepvaart

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO classificeert de verspreiding van het COVID-19 virus als een pandemie. Als gevolg van de pandemie is er op mondiale schaal sprake van disrupties in de productie- en logistieke ketens. Wereldwijd treffen bedrijven, nationale overheden en internationale autoriteiten maatregelen om de impact van de epidemie op volksgezondheid en economie zo veel als mogelijk te mitigeren.

De haven van Rotterdam is een internationaal knooppunt van goederenstromen. Ook in de haven van Rotterdam zijn de gevolgen van de virusuitbraak daarom merkbaar. De gerealiseerde overslagvolumes bij alle goederenstromen blijven in de eerste maanden van 2020 aanzienlijk achter ten opzichte van de oorspronkelijke prognoses. Havenbedrijf Rotterdam acht daarom de kans reëel dat het overslagvolume voor heel 2020 duidelijk lager zal zijn dan dat in de voorbije twee jaren.