Duurzaamheid

Green Award Foundation beheert Environmental Ship Index

01 februari 2021
Hoe kunnen wij je helpen?

Green Award Foundation (GAF) heeft een contract ondertekend met de International Association of Ports and Harbours voor het beheer van het Environmental Ship Index programma. De index geeft de milieuprestatie van schepen weer op het gebied van luchtverontreiniging: de uitstoot van NOx, SOx en CO2.

Logo Greenaward Environmental Ship Index

GAF beheert een keurmerk dat zee- en binnenvaartschepen certificeert waarin extra is geïnvesteerd in de kwaliteit van de schepen. De stichting was al meer dan een halfjaar betrokken bij het testen, beheren en verbeteren van de ESI-database. De twee keurmerken werken al samen bij inspecties aan boord van aangemelde schepen.

Het Havenbedrijf stimuleert duurzame scheepvaart en ondersteunt managers van schepen die een Green Award hebben of goed scoren op de Environmental Ship Index. Ze krijgen ‘groene korting’ op het havengeld dat ze in Rotterdam moeten betalen. In 2019 sponsorde op deze manier duurzame scheepvaart voor ongeveer € 6,8 miljoen.