Nieuws

Green Deal voor groene grondstoffen en duurzaam gas uit biomassa

Vanochtend hebben minister Henk Kamp minister van Economische Zaken, en staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu en een aantal koplopers van het duurzame bedrijfsleven in Nederland de Green Deal Business voor biomassa en biobased gas ondertekend. Dit vond plaats tijdens de Innovation Expo in Amsterdam.

In deze Green Deal gaan duurzame koplopers in de industrie, de hernieuwbaar-gassector, kennisinstituten, én de overheid het komende jaar samenwerken aan de ontwikkeling van een bio-based economie en de vergroting van de bijdrage van hernieuwbaar gas in de energiemix. DSM, AkzoNobel, FrieslandCampina, Suiker Unie, Gasunie, Havenbedrijf Rotterdam, Groen Gas Nederland, ECN, Energy Academy Europe en het ministerie van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu ondertekenen de Green Deal.

Biomassaketens en innovatie
Biomassa is een belangrijke bron voor verduurzaming van grondstoffen en energie. Op dit moment komen projecten op dit gebied nog moeilijk van de grond. Het doel van de Green Deal is om gezamenlijk aan de hand van concrete business cases te onderzoeken waar dat aan ligt en wat er voor nodig is om tot rendabele projecten te komen. Zo willen de ondertekenaars de weg vrijmaken voor investeringen in bestaande en nieuwe biomassastromen en in innovaties voor betere toepassingen.

Klik hier voor een vergroting

Biomassa pijler in vergroening grondstoffen en verduurzaming energiemix
Kenmerkend voor de toepassing van biomassa in deze Green Deal is ‘meervoudige verwaarding’: met behulp van nieuwe, schaalbare omzettingstechnieken als bio-raffinage en vergassing kan biomassa zowel duurzame grondstoffen als bio-energie (hernieuwbaar gas) opleveren. Hernieuwbaar gas is een onmisbaar element in de duurzame energiemix van de toekomst. Het biedt oplossingen in moeilijk te verduurzamen sectoren als zwaar transport en industriële hoge-temperatuurprocessen. Het is even efficiënt inzetbaar als aardgas, en heeft dezelfde systeemvoordelen. De schatting is dat biomassa in 2050 meer dan 50% van de duurzame energiemix vertegenwoordigt.

Cascadering
Bij de meervoudige verwaarding wordt gebruik gemaakt van het principe van cascadering: de hoogwaardige grondstoffen worden het eerst aan de biomassa onttrokken, zoals mineralen, eiwitten en vezels, met toepassingen voor de industrie. Uiteindelijk wordt uit het restproduct via vergisting, vergassing en raffinage duurzame energie gewonnen in de vorm van hernieuwbaar gas. Op deze wijze kunnen alle waardevolle componenten uit bestaande biomassastromen volledig benut worden. Deze optimalisering van waarde creëert mogelijkheden om nieuwe biomassastromen te ontwikkelen zoals aquatische biomassa. De overheid beschouwt de ontwikkeling van deze meervoudige verwaarding van biomassa als een belangrijke sleutel voor de verduurzaming van de chemiesector en de energievoorziening.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page