Nieuws

Grootschalige oefening in Rotterdamse haven

De Rotterdamse haven vormt vanaf 11 april aanstaande drie dagen het toneel van een grote havenbeschermingsoefening. Tijdens de oefening Port Defender Rotterdam trainen de Koninklijke Marine, Politie, het Havenbedrijf Rotterdam en de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond samen zodat bij een groot (openbare orde) incident of eventuele acute (terreur)dreiging er snel en adequaat kan worden opgetreden.

In verschillende uitdagende scenario’s krijgt de Rotterdamse haven te maken met een verhoogde dreiging. Terwijl special forces van het Korps Mariniers en de Dienst Speciale Interventies (DSI) een door terroristen gekaapt schip met explosieven aan boord moeten bevrijden, krijgen marineduikers, mariniers van het Marine Advanced Search Team (MAST)en militairen van de maritieme explosievenopruimingsdienst zo hun eigen uitdagingen voor de kiezen. De Nautische Mobiele Eenheid wordt ingezet om een einde te maken aan een uit de hand gelopen betoging, terwijl de Geneeskundige Hulporganisatie in de Regio (GHOR) zich bekommert om eventuele gewonden.

Havenbescherming
Het uiteindelijke doel is om met alle verschillende veiligheids- en hulporganisaties gezamenlijk te oefenen op het gebied van havenbescherming. Port Defender Rotterdam is daarom voor het eerst dit jaar een combinatie van verschillende al bestaande oefeningen. Door deze met elkaar te integreren, ontstaan er zo realistisch mogelijke scenario’s en krijgen de deelnemers de kans om naast de eigen vaardigheden, ook de onderlinge samenwerking te beoefenen. De marine voert jaarlijks meerdere havenbeschermingsoefeningen uit, waaronder één in Rotterdam. Rotterdam is als grootste haven van Europa een cruciaal aanvoerpunt van Europa. Hierdoor leent deze haven zich als een realistisch en waardevol oefengebied voor Port Defender.

Geluidshinder
Tijdens Port Defender Rotterdam wordt er tussen 11 en 13 april in de omgeving van de Wilhelminakade, Rijnhaven en Katendrecht gebruik gemaakt van een helikopter, figuranten en oefenmunitie. De verschillende deelnemers aan de oefening proberen de overlast voor omwonenden en omringende bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Toch valt geluidshinder niet uit te sluiten.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page