Digitalisering
Nieuws

Grote Europese havens waarschuwen voor onnodige vertragingen als direct gevolg van uitbreiding rapportageketen met een extra EU-laag

Op donderdag 10 januari stemt de Commissie Vervoer van het Europees Parlement over het voorstel voor een Europees Maritiem Eenloketsysteem (EMSWe). Door Europarlementariërs is een amendement ingediend om een extra toegangspunt op EU-niveau in te voeren voor scheepsmeldingen, naast een geharmoniseerd toegangspunt (i.e. Single Window Maritiem) op nationaal niveau.

De havens van Hamburg, Antwerpen en Rotterdam dringen er met klem op aan dat het Europees Parlement dit amendement verwerpt. Ze waarschuwen dat als er nog een extra toegangspunt voor scheepsmeldingen op EU-niveau wordt ingevoerd, de huidige beschikbaarheid van gerapporteerde gegevens in het gedrang komt, waardoor onnodige vertragingen ontstaan en de veiligheid en milieubescherming in de Europese havens onder druk komt te staan.

Meer informatie?

Voor meer informatie lees het gezamenlijke statement (EN) van Havenbedrijf Rotterdam en de havens van Hamburg en Antwerpen.

Joint statement POR, HPA and POA

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page

Do you prefer to visit our Asia subsite?