Digitalisering

Grote Europese havens waarschuwen voor onnodige vertragingen als direct gevolg van uitbreiding rapportageketen met een extra EU-laag

09 januari 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Op donderdag 10 januari stemt de Commissie Vervoer van het Europees Parlement over het voorstel voor een Europees Maritiem Eenloketsysteem (EMSWe). Door Europarlementariërs is een amendement ingediend om een extra toegangspunt op EU-niveau in te voeren voor scheepsmeldingen, naast een geharmoniseerd toegangspunt (i.e. Single Window Maritiem) op nationaal niveau.

De havens van Hamburg, Antwerpen en Rotterdam dringen er met klem op aan dat het Europees Parlement dit amendement verwerpt. Ze waarschuwen dat als er nog een extra toegangspunt voor scheepsmeldingen op EU-niveau wordt ingevoerd, de huidige beschikbaarheid van gerapporteerde gegevens in het gedrang komt, waardoor onnodige vertragingen ontstaan en de veiligheid en milieubescherming in de Europese havens onder druk komt te staan.

Haven Coördinatie Centrum