Showcase

Grote stappen in footprint verkleining

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol bij beslissingen over productie en distributie. Topmerken nemen hierin het voortouw. Zo maakten bestuurders van dertien Amerikaanse multinationals als Apple en Goldman Sachs eind vorig jaar bekend voor ten minste 126 miljard euro aan nieuwe investeringen te doen om hun ecologische voetafdruk te verminderen. Rotterdam als logistieke hub is daarbij nadrukkelijk in beeld.

Vanuit Rotterdam zijn de belangrijkste industriële en economische centra van West-Europa binnen 24 uur bereikbaar. Dit komt doordat de haven van Rotterdam via een uitgebreid intermodaal netwerk van spoor, binnenvaart, weg, shortsea en pijpleiding optimaal verbonden is met de rest van Europa. Op basis van het volume, de gewenste snelheid, de kosten en duurzaamheidsdoelstellingen kan een keuze genaakt worden tussen de verschillende modaliteiten of een combinatie van de diverse transportmogelijkheden. InlandLinks brengt het achterlandnetwerk van Rotterdam in kaart en geeft een overzicht van de meest efficiënte intermodale routes. Naast zoeken en selecteren op terminals en containerdepots van rederijen is het nu ook mogelijk om informatie over operatoren en verbindingen met Rotterdam te vinden.

Bijkomend voordeel is dat de Rotterdamse haven uitstekend gepositioneerd is voor bedrijven die specifiek hun ecologische footprint willen verkleinen. Door de onovertroffen diepgang en onbelemmerde toegang, is het allereerst zo dat Rotterdam in staat is om de grootste, meest moderne en dus ook zuinigste schepen te servicen. Dit scheelt aanmerkelijk aan milieuprestatie per vervoerde kilo vracht. Daarnaast behoort de terminal-infrastructuur tot de meest moderne ter wereld. Dat geldt voor alle soorten lading van droge tot natte bulk en van LNG tot breakbulk. Bij containers is het met de hypermoderne terminals op de Maasvlakte 2 wel het meest evident.

Warmte-koudeopslag
Zo is de APM-terminal CO2-neutraal. Ook bij de RWG-terminal was duurzaamheid een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp. Er is gekozen voor een zeer hoge mate van automatisering en de terminal is volledig elektrisch. Alle gebouwen zijn bovendien energieneutraal uitgevoerd. Dit is onder meer gerealiseerd door de inzet van driedubbel glas, warmte-koudeopslag en plafond- en vloerverwarming.

Generatoren
ECT ontving in 2013 de Lean and Green Star omdat zij vijf jaar achter elkaar haar eigen CO2-footprint aantoonbaar met minimaal twintig procent wist te reduceren. Zo veranderen bijvoorbeeld de hijsmotoren van de kranen op ECT’s deep-sea terminals in generatoren die elektriciteit creëren, als tijdens het hijsen van een container deze afgeremd of gevierd wordt.

Natuurlijke infrastructuur
Een ander belangrijk aspect van het verlagen van de ecologische footprint, schuilt in de uitgebreide mogelijkheden om via spoor of binnenvaart vanuit Rotterdam het achterland en vice versa te bereiken. Gebruik makend van de Rijn en andere van nature aanwezige infrastructuur heeft vervoer over water de minste invloed op de leefomgeving. Per tonkilometer stoten schepen drie tot zes maal minder CO2 uit dan vrachtwagens.

Meer shuttles
Ook het spoorgoederenvervoer scoort aanmerkelijk beter als het gaat om kooldioxide, stikstofoxiden, fijnstof en zwaveldioxide. De keuze en mogelijkheden wat betreft deze modaliteit nemen nog maandelijks toe. Nu al rijden er dagelijks zo'n 150 goederentreinen tussen de havens in Nederland en plaatsten als Duisburg, München, Milaan en Poznan. Vorig jaar liet uitbreiding van de spoordiensten zien tussen Rotterdam en Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Nederland, Polen, Italië en Hongarije. Zo rijdt bijvoorbeeld de Bayern-Rotterdam Express van EGS/ TX Logistics tegenwoordig vijf keer per week, is Shuttlewise een shuttle met dezelfde frequentie naar het Franse Dourges gestart en heeft Hupac haar shuttle naar Busto tot elf keer per week opgevoerd.

Wie dus serieus het gesprek in de boardroom wil aangaan over het verkleinen van de ecologische voetafdruk, kan qua logistiek niet om Rotterdam heen.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page