Showcase

Handen ineen voor bioraffinage in Rotterdam

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Wat hebben een biobased ingredients bedrijf, twee energiebedrijven en de haven gemeen? De gezamenlijke ontwikkeling van een bioraffinaderij in de haven van Rotterdam. De partners Corbion, Uniper, RWE en het Havenbedrijf Rotterdam gaan voor een ‘4x-winsituatie’.

Corbion produceert biobased food ingredients en biochemicaliën uit melkzuur en het bedrijf wil aan de slag met de productie van bioplastics. RWE en Uniper zoeken naar mogelijkheden om elektriciteit duurzamer op te wekken. En het Havenbedrijf wil biobased industrie stimuleren. De oplossing? Een bioraffinaderij die biomassa, zoals hout, omzet in grondstoffen voor de productie van chemicalien en plastics en in brandstoffen voor het genereren van energie. Zo geven de partners concrete invulling aan de circulaire economie.

Gezamenlijke businesscase

Corbion, Uniper, RWE en het Havenbedrijf hebben een gezamenlijke businesscase ontwikkeld die er gunstig uit ziet. In de Rotterdamse haven is de toestroom van biomassa aanwezig. Met de ontwikkeling van een bioraffinaderij kan nog slimmer gebruikt gemaakt worden van deze biomassa. In plaats van fossiele grondstoffen, kan biomassa worden gebruikt om biochemicaliën en plastics te maken én kan elektriciteit en warmte worden gegenereerd. Hierdoor wordt het gebruik van fossiele grondstoffen en dus CO2-uitstoot voorkomen.

Van hout naar bioplastic

Door hout te splitsen (raffineren) in plaats van direct te verbranden komen meer interessante stoffen vrij: lignine en suikers. Project director Marc Lankveld van Corbion: ‘Daarom is Corbion aangehaakt. Van de suikers die vrijkomen kunnen wij bioplastics maken.’ De lignine kan worden gebruikt voor het genereren van warmte en energie en op termijn ook chemicaliën en brandstoffen. Lankveld: ‘Zo creëren we nog meer waarde.’

Momenteel zoeken de partners naar de juiste partij voor de daadwerkelijke bouw van de raffinaderij. Daarbij brengt Corbion het Havenbedrijf en de energiebedrijven in contact met partijen uit het netwerk van Corbion. ‘Dat is bijzonder, want zo komen partijen met elkaar in aanraking die voorheen nooit met elkaar spraken. Lankveld: ‘Er worden goede voorwaarden gecreëerd in de haven en wij zullen het eindproduct afnemen. Wij zien er muziek in.’

Contact

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u een tip voor onze redactie? Neem contact op met:

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page