Veiligheid
Persbericht

Haven Cybermeldpunt in gebruik genomen

Maandagmiddag 11 juni neemt burgemeester Aboutaleb 010 – 252 1005, het telefoonnummer van het Haven Cybermeldpunt, in gebruik. Het is bestemd voor alle bedrijven in het Rotterdamse haven- en industriegebied. De meldplicht is verplicht voor de 170 bedrijven die vallen onder de havenbeveiligingswet of een havenbeveiligingscertificaat hebben. Ze dienen in het vervolg grootschalige IT-verstoringen verplicht te melden aan het Haven Cybermeldpunt.

Burgemeester Aboutaleb, team HCC

Burgemeester Aboutaleb poseert met de bezetting van het Haven Coördinatie Centrum, tevens ook de bezetting van het Haven Cybermeldpunt.
Foto: Marc Nolte

De Rotterdamse haven is sterk afhankelijk van informatie technologie (IT) voor de veilige en vlotte afwikkeling van het scheepvaartverkeer, het wegverkeer en de overige modaliteiten. IT-verstoringen in het havengebied kunnen risico’s veroorzaken voor de continuïteit van de bedrijfsvoering en veiligheid in de Rotterdamse haven.

Verplicht

“Het instellen van het Haven Cybermeldpunt is één van de maatregelen die bijdragen aan het versterken van de digitale weerbaarheid en veiligheid van de Rotterdamse haven. Door het vroegtijdig melden van IT-verstoringen wordt het Havenbedrijf in staat gesteld om te bepalen of er maatregelen nodig zijn om de veiligheid in het Havengebied te ondersteunen. Ondernemingen in het havengebied moeten daarom vanaf 11 juni 2018 melding doen van grootschalige IT-verstoringen bij dit meldpunt”, aldus René de Vries, havenmeester en Port Security Officer.

Het Haven Cybermeldpunt is bedoeld voor het melden van grootschalige IT-verstoringen die impact hebben op de veiligheid van goederenoverslag, de ontvangst of vertrek van schepen of de uitvoering van het port security facility plan beïnvloeden. Het gaat daarbij om het op gang brengen van acties om de mogelijke gevolgen voor de veiligheid te minimaliseren. Het Haven Cybermeldpunt biedt géén IT-ondersteuning aan en richt zich niet op het oplossen van de IT- verstoring. Bedrijven blijven hier altijd zelf verantwoordelijk voor.

Contact met het Haven Cybermeldpunt

Medewerkers van het Haven Coördinatie Centrum van het Havenbedrijf staan 24 uur per dag klaar om de melding via 010-2521005 aan te nemen en waar nodig actie te ondernemen. Een melding moet zo snel mogelijk na het bekend worden van de IT-verstoring worden doorgegeven aan het Haven Cybermeldpunt.

Een melding bij het Haven Cybermeldpunt bestaat uit de volgende onderdelen:
• Gegevens over het bedrijf;
• Omschrijving van de IT-verstoring;
• Details over de voorziene impact op de bedrijfsvoering en veiligheid;
• Reeds genomen maatregelen;
• Contactgegevens.

Kijk voor meer informatie over het Haven Cybermeldpunt van het Haven Coördinatie Centrum op Port Security of neem contact op via e-mailadres portsecurityofficer@portofrotterdam.com

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page