Bereikbaarheid
Persbericht

Haven en Voorne Putten veiliger en beter bereikbaar

Vandaag is het aangepaste Stenen Baakplein in het uiterste westen van de Rotterdamse haven officieel geopend. Deze aansluiting van de uitvalsweg voor het eiland Voorne Putten (N218) op de Rijksweg N15 naar Rotterdam heeft het Havenbedrijf Rotterdam gereconstrueerd om de veiligheid en de bereikbaarheid te verbeteren. De werkzaamheden waren in november 2016 begonnen.

Op de foto van links naar rechts: Ronald Paul (COO Havenbedrijf Rotterdam), Paméla Blok (Wethouder Westvoorne) en Floor Vermeulen (Provincie Zuid-Holland). Foto: Ries van Wendel de Joode

De voornaamste aanpassing is de bouw van een viaduct. Daardoor is het gelijkvloerse kruispunt ten zuiden van het Stenen Baakplein veranderd in een ongelijkvloerse kruising. Door de aanleg van vrij liggende fietspaden wordt het fietsnetwerk van de haven versterkt en verbetert de verkeersveiligheid. “Veel eilanders werken in de haven. Door de reconstructie is het woon- werkverkeer voor de bedrijven in de omgeving aanzienlijk verbeterd. Het autoverkeer kan nu ongehinderd in- en uitvoegen op de N15. De aanleg van veilige en vrij liggende fietspaden stimuleert bovendien het fietsgebruik en zorgt voor duurzamer woon-werkverkeer en een schonere omgeving. Goede bereikbaarheid is van cruciaal belang voor de haven van Rotterdam”, aldus Ronald Paul, COO van het Havenbedrijf Rotterdam.

Bereikbaarheid

Om de positie als grootste logistiek en industrieel knooppunt van Europa te versterken, werkt de Rotterdamse haven continu aan het verbeteren van de bereikbaarheid. Hierbij wordt gezocht naar duurzame oplossingen om Europa optimaal te ontsluiten over de weg, per spoor, via pijpleidingen, kust- en binnenvaart.

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Zo willen we klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page