Persbericht

Haven Rotterdam boekt overslagrecord door groei van 4,9%

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

De goederenoverslag in Rotterdam is in 2015 in totaal 4,9% gestegen tot 466,4 miljoen ton. Die stevige groei komt bijna volledig voor rekening van de toegenomen overslag van ruwe olie en olieproducten. Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “De lage olieprijs zorgt voor hoge marges bij de raffinaderijen, zodat ze veel ruwe olie laten aanvoeren om te raffineren. Dat geldt niet alleen voor de raffinaderijen in Europa maar ook voor die in Rusland. De laatste produceren relatief veel stookolie die via Rotterdam naar het Verre Oosten wordt verscheept. Het gevolg is een toename van de overslag van ruwe olie met 8% en van olieproducten met 18%.”

Ondanks dat de haven haar groei dit jaar aan de olie dankt, bevindt de haven zich volgens Castelein in een transitiefase: “De noodzaak om klimaatverandering tegen te gaan maakt dat de haven enerzijds volop bezig is met energie-efficiency en anderzijds met de ontwikkeling van duurzame energie en biobased chemie. Rotterdam heeft nu al een van de meest energie-efficiënte raffinage- en chemieclusters en het grootste biobased cluster ter wereld. We hebben de ambitie koploper te blijven.” Wat betreft de overslag in 2016 ambieert het Havenbedrijf het hoge niveau van 2015 te evenaren.

Nat massagoed
De overslag van ruwe olie steeg met 8,1% tot 103,1 miljoen ton, gedreven door de lage olieprijs. De aan- en afvoer van olieproducten nam 18,0% toe tot 88,5 miljoen ton. Naast een forse toename van de overslag van stookolie, werd meer gasolie en diesel aangevoerd voor de Europese markt. De overslag van LNG nam maar liefst 91,3% toe. Absoluut gezien is dit echter met 2,3 miljoen ton nog een klein segment. De LNG-prijzen in het Verre Oosten zijn fors gedaald en nu vergelijkbaar met die in Europa waardoor meer gas verhandeld en verscheept wordt in onze regio. De categorie overig nat massagoed daalde 0,5% tot 30,8 miljoen ton. Dit is een optelsom van verschillende ladingsoorten. Zo werden minder chemische producten overgeslagen, tegenover meer palmolie en biodiesel. In totaal is 10,9% meer nat massagoed behandeld in Rotterdam. Omdat de totale overslag voor 48% uit nat massagoed bestaat, bepaalt dit segment in hoge mate het totale overslagcijfer.

Droog massagoed
De overslag van ertsen en schroot nam 0,6% af tot 33,9 miljoen ton. Weliswaar nam de vraag naar staal iets toe, maar dit werd tenietgedaan door de import van goedkoop Chinees staal. De hoeveelheid overgeslagen kolen nam 1,0% toe tot 30,7 miljoen ton. De aanvoer van kolen bestaat in Rotterdam voor ongeveer 40% uit cokeskolen die worden gebruikt in hoogovens en voor 60% uit kolen voor elektriciteitscentrales. Het leeuwendeel daarvan wordt in Duitsland gebruikt. De vraag naar energiekolen nam in Duitsland af door de toename van zonne- en windenergie. In Nederland zorgde de ingebruikname van twee nieuwe centrales op de Maasvlakte voor een toenemende vraag. Daarnaast zorgde concentratie van de aanvoer van cokeskolen in Rotterdam voor een iets groter overslagvolume. Goede oogsten zorgden voor minder import van vooral oliezaden en veevoer, waardoor de overslag van agribulk 3,8% daalde tot 10,8 miljoen ton. De hoeveelheid overig droog massagoed nam af met 3,9% tot 12,3 miljoen ton doordat minder bouwstoffen en mineralen werden in gevoerd. Daarentegen is meer vliegas, een reststof van kolencentrales, afgevoerd naar de Verenigde Staten. Alles bij elkaar daalde het droog massagoed 1,0%.

Containers
De overslag van containers daalde 0,5% tot 12,2 miljoen TEU (twenty feet equivalent unit, de eenheidsmaat voor containers) en 1,1% in gewicht tot 126,3 miljoen ton. Het eerste halfjaar werd 6,2 miljoen TEU overgeslagen, het tweede halfjaar 6,0 miljoen TEU. Het volume op Azië, verreweg de meest omvangrijke handelsstroom, nam over heel 2015 met 2% toe. Het transport van containers van en naar Latijns- en Noord-Amerika daalde. Binnen Europa nam het vervoer naar het Iberisch schiereiland en Groot-Brittannië toe. De sterke Britse economie is ook een belangrijke reden voor het aantrekken van het roll on roll off (roro) verkeer over de Noordzee. Daarnaast speelde mee dat transport via Calais last had van stakingen, de vluchtelingenproblematiek en storingen bij de tunnel onder het Kanaal. Het roro-verkeer nam 10,1% toe tot 22,0 miljoen ton. Het overig stukgoed daalde 5,5% tot 5,7 miljoen ton. Belangrijkste reden was de eenmalige aanvoer van een reeks containerkranen in 2014. Roro en overig stukgoed vormen samen de categorie breakbulk. Deze nam 6,5% toe.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page