Insight

Haven van Rotterdam haalt offshore wind binnen

Bron: Havenbedrijf Rotterdam

Strategische hub voor offshore wind parken in de Noordzee en verder
De haven van Rotterdam, de grootste zeehaven van Europa, speelde tot op heden nauwelijks een rol bij de aanleg van offshore windparken in Europa. Maar daar komt verandering in. Op Maasvlakte 2 bouwen Sif Group en Verbrugge International onder de naam Offshore Terminal Rotterdam een dedicated offshore terminal en een productielocatie voor monopiles. Een unieke combinatie die een belangrijke rol zal spelen in de aanleg van offshore windparken in onder meer de Noordzee.

“Met een verdere schaalvergroting in zowel windturbines en onderdelen als benodigd materieel, zoals grotere schepen, meer diepgang en zwaardere ladingen, moeten havens in staat zijn om mee te groeien,” zegt Joost Eenhuizen, business manager Offshore bij het Havenbedrijf Rotterdam. “Rotterdam is daartoe in staat en ligt gunstig ten opzichte van grote delen van de nog te ontwikkelen offshore windgebieden.

Marktleider in monopiles

Met Sif komt de marktleider in funderingen voor offshore wind op de Noordzee naar Rotterdam. Het bedrijf heeft 65 jaar ervaring op het gebied van de productie van stalen buizen. Sif begon in eerste instantie met de productie van drukvaten voor de procesindustrie, maar sinds de jaren ’80 is het bedrijf actief als toeleverancier voor de offshore industrie.

Diederik de Bruin, project manager bij Sif: “We hebben al jaren een leidende positie in de fabricage van poten van de jackets en de funderingspalen voor offshore constructies. In de negentiger jaren zijn we als één van de eerste spelers in de markt gestart van funderingspalen voor offshore windmolens. Sindsdien hebben we meer dan 1200 monopiles gemaakt voor de offshore windturbines. Door ons op deze locatie in Rotterdam te vestigen, kunnen we de offshore windmarkt nog beter bedienen.”

Ook Verbrugge is een bekende speler in de sector met terminals in Vlissingen, Terneuzen en Zeebrugge. In 2009 was de stuwadoor vanuit de terminal in Vlissingen betrokken bij de logistiek van het op dat moment grootste offshore windpark, Greater Gabbard, voor de kust van Felixstowe. Een eerste van een reeks projecten. “Samen met Sif zetten we nu een volgende stap in het verder professionaliseren en optimaliseren van site logistics voor de offshore windsector,” zegt commercieel directeur Rob Quartel, “Deze samenwerking vormt een uitstekende basis om investeringen te doen die leiden tot een verdere kostenoptimalisering, hetgeen een van de belangrijkste drijfveren is voor de verdere ontwikkeling van deze industrie.”

“De ideale locatie, de samenwerking met Sif, de beschikbare infrastructuur en equipment in Rotterdam en het trackrecord van Verbrugge in deze industrie, zorgen ervoor dat Rotterdam en de Offshore Terminal Rotterdam met de start van de nieuw terminal in 2016 Champions League-niveau zullen spelen in de offshore wind,” zegt Rob Quartel, commercieel directeur bij Verbrugge International.

Groeimarkt

Rotterdam stond tot nu toe niet bekend als haven voor de offshore wind industry. Met de oplevering van Maasvlakte 2, de 1.000 hectare grote toevoeging aan de Rotterdamse haven, kwamen in Rotterdam nieuwe terreinen aan diep water beschikbaar. Dat hier ook ruimte zou zijn voor offshore bedrijven stond niet in de oorspronkelijke plannen van het Havenbedrijf Rotterdam, maar de haven van Rotterdam ziet een groeimarkt in de bouw van offshore windparken en op termijn ook de ontmanteling van deze parken.

Joost Eenhuizen: Deze sector past uitstekend binnen de doelstellingen van het Havenbedrijf Rotterdam. De markt voor windenergie is er eentje met een hoog gehalte van Dutch know-how in monopile-productie, -installatie en -onderhoud. Windenergie speelt ook een belangrijke rol in transitie naar duurzame energie die de Rotterdamse haven aanjaagt. En de sector zorgt voor zowel groei van werkgelegenheid alsmede voor verdere kennisontwikkeling.”

Combinatie van productie en logistiek

Afgelopen zomer werd dan ook het akkoord bereikt voor de aanleg van de terminal op een terrein van circa 42 hectare op Maasvlakte 2, het Rotterdamse haven. Het Havenbedrijf legt voor Sif Group en Verbrugge Internationaal 400 meter diepzeekade aan, met een diepte van -16,50 NAP met de mogelijkheid tot verdere verdieping naar ca. -19 m. NAP. De twee bedrijven richten een joint venture op om de logistiek en de productie van de offshore funderingen samen te brengen.

Windfarms op de Noordzee

Op de tweede Maasvlakte zullen Sif en Verbrugge een productielocatie realiseren waar monopiles kunnen worden geproduceerd met een diameter van 11 meter en meer. Dit laatste om in te spelen op de ontwikkeling voor steeds grotere diameters van funderingspalen voor offshore wind.

“Het aandeel van duurzaam opgewekte energie in Europa moet sterk groeien de komende jaren” zegt de project manager bij Sif. “In Noord-Europa is windenergie daarbij aangewezen als de belangrijkste bron. De Noordzee biedt zeer gunstige condities voor offshore wind, met relatief veel winddagen met een goede spreiding over het jaar, goede funderingsmogelijkheden en dichtbij gebruikers van de opgewekte wind energie. Het is daarom te verwachten dat de windindustrie op de Noordzee zeer sterk zal groeien in de komende jaren.”

Offshore Terminal Rotterdam

De Rotterdamse haven is daarvoor een logische keuze volgens hem. De Bruin: “De terminal ligt letterlijk en figuurlijk direct aan de Noordzee. Met een te allen tijde gegarandeerde waterdiepte van 14,5 m kunnen de grootste kraanschepen van dit moment er afmeren, Daarbij zal het Havenbedrijf Rotterdam de grond voor de kade dusdanig verbeteren dat alle gangbare jack-ups op 8 meter voor de kade kunnen staan. Dit is met de ontwikkeling van de toegenomen gewicht van de palen voor de offshore windindustrie een groot concurrentie voordeel voor de haven van Rotterdam. Zo kunnen wij onze klanten optimaal bedienen en de logistieke kosten optimaliseren.”

“Met deze samenwerking kunnen wij in Rotterdam innovatieve concepten introduceren die specifiek gericht zijn op de behandeling van onderdelen van funderingen –monopiles, transition pieces en jackets- , als ook Wind Turbine Generators,” vult de commercieel directeur bij Verbrugge aan. “Deze samenwerking zal niet alleen leiden tot cost leadership, maar ook op het gebied van kwaliteit en service een nieuwe standaard introduceren.”

Ook andere spelers in de offshore wind en olie & gas industrie kunnen bovendien bij de terminal terecht. Quartel: “Door de unieke locatie van de terminal en de bijbehorende faciliteiten, kunnen we een zeer brede service bieden.

Oplevering

Het Havenbedrijf is in de zomer van 2015 gestart met de aanleg van de kade en eind oktober is de eerste paal voor de productiefaciliteit geslagen. In de tweede helft van 2016 verwacht Sif de productie van palen, transition pieces en andere producten te starten en na verwachting is de Offshore Terminal Rotterdam eind 2017 volledig operationeel.

Dit artikel is gepubliceerd in PES Wind Magazine – issue 4, 2015

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page