Innovatie
Artikel

Haven van Rotterdam reageert op consultatie over Europese Algemene Groepsvrijstellingsverordening

De Europese Commissie is in juni 2019 een consultatie gestart over de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Hierin worden belanghebbenden gevraagd naar hun standpunten over de voorgenomen herziening van de AGVV. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft op de openbare raadpleging gereageerd.

EU-lidstaten moeten alle staatssteun bij de Europese Commissie melden. Pas na goedkeuring mag de staatssteun worden gegeven. De AGVV bepaalt dat deze meldplicht vervalt indien wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden. Deze vrijstelling van de meldplicht moet leiden tot minder bureaucratie en snellere besluitvorming. De Commissie heeft nu het voornemen de AGVV te herzien en de reikwijdte verder uit te breiden. De herziening moet de combinatie van nationale en EU-fondsen makkelijker maken.

De AGVV zal worden uitgebreid naar nationale fondsen die betrokken zijn bij:

  • Projecten voor Europese territoriale samenwerking (ETC)
  • Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O&O&I) projecten die het kwaliteitslabel 'Seal of Excellence' is toegekend in het kader van H2020 of het Horizon Europe, alsook financieringsprojecten in het kader van H2020 of het Horizon Europe.
  • Financierings- en investeringsoperaties die door het InvestEU-fonds worden gesteund

Het Havenbedrijf (HbR) verwelkomt de herziening omdat het zal leiden tot minder administratieve rompslomp, met tijd- en kostenbesparing als resultaat. HbR had echter graag gezien dat projecten gefinancierd door nationale fondsen in combinatie met de Connecting Europe Facility (CEF) ook onder de vrijstelling van de AGVV zouden vallen. Het CEF-instrument is namelijk een belangrijk financieringsinstrument voor projecten die bijdragen aan de voltooiing van TEN-T kernnetwerk, welke al in 2030 moet zijn afgerond. In de afgelopen jaren is gebleken dat het beschikbare budget onder CEF voor veel projecten ontoereikend is en aanvullende financiering nodig is. Onnodige staatssteunkwesties zouden in die gevallen kunnen leiden tot vertraging in de voltooiing van het TEN-T netwerk.

Klik hier voor de volledige reactie van HbR op de consultatie over de voorgenomen wijziging van de AGVV.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page