Havenbedrijf benadrukt versterking ‘vervuiler betaalt' principe in aanloop naar onderhandelingen havenafvalontvangstrichtlijn

06 november 2018
Hoe kunnen wij je helpen?

Op 9 oktober jongsleden heeft de transportcommissie van het Europees Parlement ingestemd met het Meissner-rapport over de haven(afval)ontvangstvoorzieningen. Tegelijkertijd verschafte de commissie de rapporteur hiermee het mandaat om de onderhandelingen met de Raad te beginnen om de tekst van de nieuwe wet definitief te maken.

Afval op schip in haven Rotterdam

In aanloop naar deze triloog onderhandelingen ondersteunt het Havenbedrijf van Rotterdam de zienswijze dat het minimaliseren van afvallozingen in zee gebaat is bij een effectief en efficiënt wetgevend kader met incentivestructuren die de afgifte van scheepsafval bevorderen. In dat kader zet het havenbedrijf zich in om zo goed en efficiënt mogelijke afvalontvangst-faciliteiten aan te bieden voor een breed scala aan afvaltypen. Het havenbedrijf van Rotterdam vindt het echter eveneens van belang dat het principe van de vervuiler betaalt hierbij wordt nagestreefd. Zowel milieubewuste schepen als havens met goed werkende afvalvoorzieningen dienen niet op te draaien voor de meerkosten als gevolg van ongelimiteerde afvalafgifte.

Daarom verwelkomt de haven van Rotterdam in het bijzonder het voorstel van het Europese Parlement om het beginsel "de vervuiler betaalt" te versterken door ontmoediging van de levering van onredelijke hoeveelheden afval, waaronder gevaarlijk afval, tegen een vaste vergoeding. Hierdoor komt de tekst in evenwicht tussen het aanmoedigen van schepen om in de havens geproduceerd afval aan boord te leveren en moedigt het schepen aan om het afval bij de bron te beperken door te voorkomen dat schepen onredelijke hoeveelheden afval aanleveren zonder daarvoor te betalen. Daarnaast verwelkomt de haven van Rotterdam ook de vrijstelling van schepen die betrokken zijn bij haven gerelateerde diensten.

De haven van Rotterdam betreurt echter dat het Parlement heeft besloten om kortingen verplicht te stellen voor groen beheer van afval aan boord van schepen. Terwijl het schip aanmoedigt om aan duurzaam afvalbeheer te werken, vindt het Havenbedrijf Rotterdam dat het besluit om kortingen toe te kennen op havenniveau moet worden genomen. Kortingen worden over het algemeen toegepast om de lokale milieu-uitdagingen aan te pakken. In sommige gebieden is afvalvervuiling een groot probleem voor het milieu terwijl het in andere gebieden luchtkwaliteit en emissies is. Bovendien houden verplichte kortingen geen rekening met het bestaan van verschillende bedrijfs- en bestuursmodellen in havens in Europa.