Havenbedrijf kijkt naar grootschaliger waterstofproductie en netwerk

15 april 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

BP, Nouryon (voorheen AkzoNobel Specialty Chemicals) en Havenbedrijf Rotterdam onderzoeken samen de mogelijkheden voor de productie van groene waterstof voor de BP-raffinaderij in Rotterdam. Groene waterstof wordt verkregen door elektrolyse van water met behulp van groene stroom. Voor grootschalige productie van groene waterstof is veel groene stroom nodig, bijvoorbeeld van windparken op zee, maar ook veel capaciteit aan electrolysers. Het Havenbedrijf onderzoekt daarom ook de realisatie van een waterstof backbone en een speciaal bedrijfsterrein voor electrolysers.

Een icoon voor energietransitie

De rol van het Havenbedrijf Rotterdam in het project met BP en Nouryon is het faciliteren van de lokale infrastructuur. Dit betreft onder andere de locatie van de electrolyser. De installatie kan geplaatst worden waar de stroom aan land komt, op het BP-terrein of eventueel op een andere locatie. De keuze bepaalt wat uiteindelijk getransporteerd gaat worden; groene stroom of waterstof, en heeft dus implicaties voor de benodigde infrastructuur.

Het Havenbedrijf kijkt niet alleen naar de locatie van deze elektrolyser en de infrastructuur voor transport van elektriciteit en waterstof, maar ook naar de infrastructuur die nodig is voor aanlevering van water. Ook wordt een mogelijke koppeling met het warmtenet en leidingen voor zuurstof meegenomen in de studie. Een electrolyser heeft immers water nodig om deze H2O-moleculen te splitsen in waterstof en zuurstof.

In termen van planning en verdere optimalisatie van de infrastructuur door de haven, zal ook worden gekeken of dit een op zichzelf staand project wordt of dat het project de opmaat is naar een backbone (ringleiding) voor waterstof in het havengebied. Inmiddels loopt bijvoorbeeld ook een haalbaarheidsstudie naar de bouw van een installatie voor blauwe waterstof, het H-vision project. Hierbij wordt de waterstof geproduceerd op basis van aardgas waarbij de vrijkomende CO2 wordt afgevangen en gebruikt in kassen of opgeslagen in gasvelden onder de Noordzee. Blauwe waterstof geldt als versneller en wegbereider van groene waterstof, o.a. omdat voor de productie van blauwe waterstof (met ATR-technologie) zuurstof nodig is. Bij productie van groene waterstof komt juist zuurstof vrij. Ook maakt de beschikbaarheid van blauwe waterstof bedrijven minder afhankelijk van groene waterstof.

Voor een CO2-neutrale Rotterdamse industrie in 2050 is grootschalige productie van waterstof nodig. Volgens studies van het Wuppertal Institut gaat het dan om 10 tot 30 maal de capaciteit van deze 250 MW electrolyser: 2,5 tot 6,4 GW. En dat is alleen de vraag van de industrie in Rotterdam. Het Havenbedrijf onderzoekt daarom de komende tijd parallel aan deze studie ook de mogelijkheid voor ontwikkeling van een zogenoemd conversiepark van 2 GW. Hier zou een concentratie van electrolysers kunnen komen. Dat zou onder andere moeten leiden tot lagere kosten, met name voor de verbindende infrastructuur.