Duurzaamheid
Nieuws

Havenbedrijf neemt deel in convenant groene waterstof Goeree-Overflakkee

Het Havenbedrijf Rotterdam is als één van de 28 partijen toegetreden tot het groene waterstofconvenant ‘Energy Island’ Goeree-Overflakkee. Deze proeftuin draait om het opwekken van waterstof via elektrolyse met duurzame bronnen. Bij de eventuele opschaling en synergie met industriële ontwikkelingen speelt de Rotterdamse haven een belangrijke rol. “Groene waterstof is als grondstof en brandstof essentieel om onze economie te verduurzamen”, aldus Allard Castelein, president-directeur van het Havenbedrijf Rotterdam.

Foto: Freek van Arkel

Waterstof zou de missing link kunnen zijn om de keten van duurzame energie te laten werken. Als het hard waait of de zon fel schijnt, wordt er via zonnepanelen en windmolens veel duurzame energie opgewekt. Die energie is echter niet allemaal meteen nodig. Dankzij elektrolyse of thermolyse kan de energie opgeslagen worden in waterstof, zodat het op een later tijdstip weer ingezet kan worden als energie. Waterstof is dus geen energiebron, maar een energiedrager.

Waterstofpijplijn en groene ammoniak
Goeree-Overflakkee is door de provincie Zuid-Holland aangemerkt als proeftuin voor duurzame innovaties in de energietransitie. Denk aan grootschalige zonneparken op land, maar ook aan innovatieve groene waterstofprojecten. Zo komt er een conversiepark in Middelharnis, wordt er een lokale waterstofpijplijn gerealiseerd en zijn er experimenten met onder andere de omzetting naar ‘groen’ ammoniak.

Kansrijke projecten
Eind vorig jaar tekenden 28 nationale en internationale private, publieke en semipublieke partijen het allereerste regionale groene waterstofconvenant. De partijen zetten zich in om economische kansrijke projecten te onderzoeken en waar mogelijk te realiseren via een programmatische aanpak, zoals aanwendingsmogelijkheden van groene waterstof in de scheepvaart en landbouw. Onderdeel daarvan is de mogelijke koppeling van het lokale waterstofnetwerk op Goeree-Overflakkee met een netwerk in het havengebied.

Duurzaamheid

We maken ons sterk voor een veilige, gezonde en aantrekkelijke haven en omgeving. Zo willen we klimaatverandering tegengaan en er tegelijkertijd voor zorgen dat het havengebied een grote bijdrage blijft leveren aan de Nederlandse welvaart en werkgelegenheid.

Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

Choose your language

The page is not available in chosen language.

Go to the front page