Havenbedrijf ondersteunt Dordtse projecten

15 juli 2019
Hoe kunnen wij je helpen?

Havenbedrijf Rotterdam sponsort dit jaar het Dordtse Patriciërshuis en de stichting Verborgen Stad met ieder € 10.000,- voor respectievelijk de productie van een digitale maquette en om een app te maken over de geschiedenis van de Wolwevershaven. De KNRM, stichting De Stad, Watersportvereniging ’87, de Dordtse Reddingsbrigade en de vereniging Yulius het Tij zijn ieder bedacht met € 1.000,- voor diverse activiteiten.

<strong>Dordtse Patriciërshuis</strong>

De donaties passen in de samenwerking tussen de gemeente Dordrecht, Dordrecht Marketing en het Havenbedrijf. Het Havenbedrijf beheert en ontwikkelt Dordrecht Inland Seaports en vindt het belangrijk om bij te dragen aan een prettig woon- en leefklimaat. Vandaar dat het Havenbedrijf ieder jaar voor € 25.000,- Dordtse activiteiten ondersteunt waarbij haven, scheepvaart of andere maritieme aspecten een rol spelen.